GroenLinks bepleit `grievenrechter'

GroenLinks wil de positie van slachtoffers van misdrijven verbeteren door invoering van een zogenoemd `grievenrecht'. Daarbij moet er een onafhankelijke `grievenrechter' komen die daders een schadevergoeding aan het slachtoffer kan opleggen of een andere vorm van genoegdoening.

GroenLinks-woordvoerster F. Halsema zal invoering van zo'n wettelijk grievenrecht volgende week voorstellen in het Tweede-Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Justitie. Ze verwijst naar rechtspraak in Canada en de Verenigde Staten. Daar komen rechters, slachtoffers en daders in buurthuizen bijeen. Beide partijen worden dan in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeurde te geven. Na afloop doet de rechter meteen uitspraak.

Grievenrecht kan strafrechtelijke vervolging voorkomen als beide partijen daarmee akkoord gaan. Volgens Halsema zou het openbaar ministerie de zaak moeten seponeren wanneer slachtoffer en dader ervoor kiezen de zaak via de grievenrechter af te handelen. Daarbij gaat het om misdrijven met een maximumstraf van 4 jaar.

De procedure en de bevoegdheden van de grievenrechter moeten in de wet worden vastgelegd, om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te garanderen. De rechter dient minimaal gediplomeerd te zijn als jurist en een cursus grievenrecht te hebben gevolgd. Behalve schadevergoedingen van maximaal tienduizend gulden kan de grievenrechter daders ook taakstraffen of het volgen van cursussen opleggen.

Ook PvdA en VVD zullen tijdens het begrotingsdebat voorstellen doen om de positie van slachtoffers te verbeteren. Ze stellen onder meer voor 24 uur per dag aangifte mogelijk te maken. Ook moet de politie slachtoffers binnen zes weken na de aangifte informeren over het resultaat van de aangifte en het strafrechtelijke vervolg.