Goudvis

Op het terras zitten twee jongelui vrolijk te redetwisten. Over de levensduur van een goudvis. Het meisje is ervan overtuigd dat goudvissen lang leven, jaren lang. De jongen weet zeker dat ze in een kom niet langer dan een paar weken leven. Het meisje had een goudvis toen ze kind was. En die leefde lang. De jongen wendt zich tot mij: ,,Mevrouw, u weet vast wel hoe lang een goudvis leeft.''

Ja dat weet ik. Uit de tijd dat mijn jongste een goudvis had. Pietje. Pietje ging om de paar weken dood. Op de fiets gauw een ander weer gehaald. De goudvissenliefde duurde anderhalf jaar. Mijn dochter weet alleen van de dood van het laatste Pietje. Zij verkondigt ook dat een goudvis jaren leeft.

,,Jullie hebben allebei gelijk'', zei ik. ,,In een gezin gaat men op tijd naar de dierenwinkel.''