Geschiedenis van religie is gedrenkt in bloed 2

Geen van de bijdragen in NRC Handelsblad van 13 oktober, van Susan Sontag, Von der Dunk en Biegman, geeft een verklaring voor het feit dat zo'n grote groep terroristen, naast hun criminele daden, tevens bereid is tot zelfmoord. Er moet iets méér aan de hand zijn dan protest tegen bijvoorbeeld Amerikaanse militaire aanwezigheid in Saoedi-Arabië.

Kan het zijn dat, de visie van Francis Fukuyama volgend, in bij het Westen achtergebleven samenlevingen wrok en jaloezie heersen over de dominantie en aantrekkingskracht van het democratisch-kapitalistische systeem? Een erkenning ook dat de opmars ervan niet te stuiten zal zijn, maar dat dan tevens de import onvermijdelijk wordt van westerse uitingen die men, vanuit islamitisch zicht, niet anders dan als zondig en decadent kan zien?

Dit inzicht kan fanatiek islamitisch gezinde personen ertoe brengen ook hun léven te offeren, wat anderszins eigenlijk onverklaard blijft: door het neerhalen van torens, ook al zijn dat symbolen, wordt geen enkel systeem ongedaan gemaakt.

    • Jhr. Drs. W.R.I. V.D. Does de Willebois