Franse veiligheidswet strenger

De Franse Assemblée heeft gisteren met een overgrote meerderheid een veiligheidswet aangenomen, die onder meer gericht is tegen het terrorisme. Het oorspronkelijke al in de lente gepresenteerde wetsontwerp van Daniel Vaillant, minister van Binnenlandse Zaken, is inzet geweest van felle discussies tussen links en rechts en is op verschillende punten geamendeerd.

De antiterrorismemaatregelen zijn na de aanslagen op 11 september inderhaast aan toegevoegd. Alleen de Groenen, een van de regeringspartijen, hebben tegengestemd. Een andere coalitiepartij, de Communistische Partij, onthield zich van stemming.

De nieuwe wet vergroot de controle door de autoriteiten ten koste van de persoonlijke vrijheid van de burger. Auto's mogen doorzocht worden, huiszoekingen worden gemakkelijker, particuliere bewakingsdiensten krijgen de bevoegheid te fouilleren. Aanbieders van internetverbindingen en van mobiele telefonie zijn verplicht de gegevens van hun klanten gedurende een jaar te bewaren en op verzoek ter beschikking te stellen van de autoriteiten die daarbij ook inzage krijgen in e-mails. Ook zijn er strengere richtlijnen opgenomen ten aanzien van financiële transacties om financiering van terrorisme tegen te gaan.

Andere, minder met de actualiteit verband houdende maatregelen betreffen onmiddellijke inbeslagname van het rijbewijs bij herhaalde overtreding van de snelheidslimiet en bij voorbeeld een zeer omstreden verplichting voor organisatoren van zogheten rave-party's om van tevoren vergunning aan te vragen.

Met name met het laatste punt hebben veel socialisten geaarzeld akkoord te gaan, wegens protest van veel jongeren.