Embryowet

,,Hier in Nederland geen emoties, maar nuchtere afweging met respect voor elkaars mening'', zo geeft het hoofdartikel in deze krant van 27 oktober de stemming weer waarin de Tweede Kamer enige weken geleden over de Embryowet sprak.

Feitelijk klopt deze weergave, maar bij het redactionele eindoordeel ,,dat (is) de juiste keuze'' past een kanttekening.

De Kamer heeft namelijk alleen ,,geen emoties'' laten blijken en ,,met respect voor elkaars mening'' kunnen spreken, omdat Kamerleden in laakbare onwetendheid verkeren inzake de feiten met betrekking tot de embryonale ontwikkeling van de mens en spreken zonder enig benul van de noodzaak tot filosofische reflectie over wat hier in essentie gaande is.

    • Dr. Hugo S. Verbrugh