Deutsche Telekom heeft zichzelf klem gezet

Topman Ron Sommer van Deutsche Telekom (DT) heeft zijn bed opgemaakt; en de presentatie van de kwartaalcijfers is het moment waarop wij worden uitgenodigd om hem erin te zien liggen. De jongste ontvangst was weinig inspirerend.

Onder de oppervlakte van de nettowinstcijfers heeft DT in feite een groot verlies geleden. De meeste ontwikkelingen wijzen in de juiste richting: de winst vóór rente en belastingen van de divisie voor mobiele telefonie is verdubbeld, het aantal mobiele abonnees is met 57 procent gegroeid en de schuld daalt. Maar een aantal zorgen blijft onverminderd om de aandacht vragen.

De Amerikaanse dochter Voicestream ploetert voort door zich op hoogwaardige abonnees te richten, maar ondertussen loopt de groei van het abonneebestand al het hele jaar terug. De schuldenlast van het concern is een dwangbuis, temeer daar Sommer een doelstelling voor de schuldsanering heeft geformuleerd die in de huidige economische omstandigheden steeds lastiger te verwezenlijken is.

Sommer kan vrijwel niets ondernemen om weer greep op de gebeurtenissen te krijgen, zolang hij blijft streven naar een vermindering van de schuld met meer dan 25 procent voor eind 2002. De geplande beursgang van T-mobile kan een deel van het tekort opvullen, maar Sommer wil daar geen vaart achter zetten wegens de moeilijke marktomstandigheden. Het is overigens niet zeker of zo'n beursgang het hele gat zou kunnen dichten.

Het bestuur van DT heeft toegegeven dat het concern in de problemen verkeert. Het zal niet meebieden in de tweede ronde van de veiling van de Franse UMTS-licenties en het heeft ook geen overnameplannen meer als het zijn pakket Centraal- en Oost-Europese telecomconcerns rond heeft. Interessanter is de vraag of het zich ook uit bepaalde activiteiten zal terugtrekken. Het argument om het aandeel van DT in Voicestream te verkleinen - door het bijvoorbeeld met Cingular te laten fuseren, waarmee het al een netwerk deelt - wint aan kracht, maar wordt uitgesloten door het prestigeverlies dat Sommer daardoor zal lijden. Een manier om wat vrijheid van handelen te verwerven is een aanpassing van de schuldsaneringsdoelstelling.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Paul Raynes