Crisismanagement

Oudoom Jan gaf graag geld uit. Als zijn vrouw hem op gezette tijden waarschuwde dat de bodem van het geldkistje in zicht kwam, sprak hij op bezwerende toon: ,,Mijn rentmeester woont in de hemel.'' Waarop zij jammerde: ,,Maar Hij stuurt ons geen postwissels!'' Om zich vervolgens op te werpen als een (financiële) crisismanager van jewelste.

Van Brussel tot Leeuwarden, van het bedrijfsleven tot de Verenigde Staten, bijkans overal zijn crisismanagers nodig. Leeuwarden heeft er al één, in de persoon van waarnemend burgemeester Margreeth de Boer. Zij krijgt van Martin van Amerongen in De Groene Amsterdammer het dringende advies de wethouder van Financiën, Hermien de Haan, als eerste te ontslaan: ,,Want zij is verantwoordelijk voor de chaos bij de lokale belastingdienst, waardoor de gemeente Leeuwarden zo'n dertien miljoen gulden is misgelopen.'' Ook stelde zij alles in het werk om het desbetreffende rapport vooral niet openbaar te maken. Volgens Van Amerongen wreekt zich in de Leeuwarder politiek het feit dat de PvdA daar al sinds mensenheugenis aan de macht is.

Heugen zullen de Belgen zich het voorzitterschap van de EU dat op 1 januari afloopt. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat premier Guy Verhofstadt ,,erin is geslaagd de opgelegde kans op six months of glory om te buigen in een absolute nachtmerrie?'', vraagt De Groene Amsterdammer zich af. Vooral na 11 september ging het mis en moest Verhofstadt overgaan ,,tot crisismanagement''. Maar in plaats daarvan vervreemdde hij vrijwel iedereen van zich met als dieptepunt de top van Gent.

Dieptepunt is misschien een groot woord, maar het artikel van Ype Schaaf in Hervormd Nederland doet wel vreemd aan. Hij betoogt dat mede door het gebrek aan naastenliefde in het Westen arme moslims nu hun gram halen. Ook de marktwerking in de geseculariseerde wereld, waar ,,gezamenlijke waarden weg zijn en televisie en internet ons met seks en geweld bombarderen'', ziet Schaaf als reden voor de opstand der achtergestelden: ,,De terreurdaden in Amerika zijn tekenen dat de minste broeders van onze dagen dat allemaal niet meer pikken, andere normen willen en onderweg zijn om hun deel bij ons te komen ophalen.''

Hier wordt vergeten dat de minste moslimbroeders en -zusters zich in vluchtelingenkampen bevinden. Volgens imam Haselhoef wordt nogal eens vergeten ,,dat de mensen in Afghanistan een verknipte ideologie meegekregen hebben. We kunnen spreken van een verknipte generatie'', zegt hij in Elsevier.

Verknipt noemt hij het begrip `multiculturele samenleving' niet, maar good old Arie van der Zwan zegt in HP/De Tijd er niet in te geloven: ,,De mensen die hier naartoe komen hebben zó weinig achtergrond: alleen hun geloof en hun afkomst van het platteland.'' Volgens hem is het integratieprobleem niet zozeer een cultuurkwestie ,,maar een gevolg van sociale achterstand''.

Hij laakt bijvoorbeeld de Amsterdamse sociale dienst, die niet in staat is gebleken ,,iets te doen aan de werkloosheid onder allochtonen. We accepteren te gemakkelijk dat die mensen in een uitkering zitten en geen werk aanvaarden.''

HP/De Tijd laakt het ontbreken van goed management bij KPN, dat er nu toe leidt dat ,,onfatsoenlijk hard'' moet worden ingegrepen. Daarentegen noemt VN het verstandig van KPN dat overtollige werknemers niet worden herplaatst.

Een stoet van geleerden en andere `verstandige' mensen hebben zich de afgelopen decennia ingelaten met Pim Fortuyn, beoogd lijsttrekker van Leefbaar Nederland. In VN vertellen zij over hun wederwaardigheden waarbij opvalt dat ze hem stuk voor stuk telkens opnieuw zijn gang hebben laten gaan tot het weer ergens misliep. En dat deed het, keer op keer. Oudoom Jan was zo verstandig naar zijn omgeving te luisteren en dus bleef het goed gaan. Zo'n omgeving lijkt niet voor iedereen te zijn weggelegd.

    • Anna Visser