Controle op werving illegalen

De Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU) gaat de aangesloten bureaus jaarlijks screenen op werving van illegale werknemers. Als dat uit de boekhouding blijkt, wordt het betrokken uitzendbureau direct uit de bond gezet. De ABU wil met die zelfregulering ook de aan illegale arbeid gekoppelde sofi-fraude aanpakken.

Aanleiding voor dit plan zijn de uitkomsten van een nog vertrouwelijk onderzoek naar illegale arbeid door het Leidse onderzoeksbureau Research voor Beleid. Daaruit komt naar voren dat de schaarste op de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren tot een hausse aan malafide bureaus heeft geleid. Daardoor is er een concurrentieslag ontstaan waarbij bonafide bureaus zich in toenemende mate terugtrekken omdat zij de concurrentie van bureaus met illegaal personeel niet aankunnen. Niet-bonifide bureaus gebruiken de stijgende loonkosten en toenemende schaarste op de arbeidsmarkt als excuus om illegalen in dienst te nemen.

Op dit moment werken er naar schatting van een eerder onderzoek van het onderzoeksbureau 100.000 illegalen in Nederland die gezamenlijk tussen de 35.000 en 50.000 volledige banen voor hun rekening nemen. Ze werken vooral in de land- en tuinbouw (36 procent), de horeca (36 procent) en de bouw (15 procent).

De ABU schakelde het onderzoeksbureau in na tal van klachten van aangesloten leden over de groei van het aantal `koppelbazen' die actief zijn in het bemiddelen van illegalen arbeidskrachten. Uitzendbureaus in de eerder genoemde drie sectoren hebben ,,elke dag'' te maken met illegalen die zich met of zonder illegaal sofi-nummer proberen in te schrijven. Leden zagen ook dat door de krapte in de arbeidsmarkt dit probleem zelfs overslaat naar alle andere sectoren.

,,De koppelbazen schelen onze leden veel geld,'' zegt Hans Kamps, voorzitter van de ABU. ,,Uitzendbureaus die alleen mensen op legale manier aannemen zijn voor ondernemers veel duurder dan de niet-bonafide bureaus. Ze moeten premies afdragen en werknemers doorbetalen wanneer ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Dat scheelt voor de ondernemer per werknemer tien tot twintig gulden per uur. Zo kunnen ze nooit op een eerlijke manier concurreren met bureaus die ook illegalen in dienst nemen.''

Kamerlid Noorman-den Uyl (PvdA) stelde vandaag vragen aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over fraude met sofi-nummers. Het CDA-Tweede Kamerlid Gerda Verburg, op de hoogte van de bevindingen in het rapport, juicht het initiatief van de ABU toe: ,,Er is hier duidelijk sprake van een ingebouwd gedoogbeleid.''

    • Mariska de Haas