Borst neemt over maand besluit over Slotervaart

Minister Borst (Volksgezondheid) wil pas eind deze maand een beslissing nemen over de toekomst van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Dan moet duidelijk zijn voor welke vorm van voortbestaan er een solide (financiële) basis is. De huisbankier van het ziekenhuis heeft besloten het ziekenhuis tot 1 december respijt te geven. Eerder wilde deze vandaag de kredietverlening beëindigen.

Dit bleek gisteren tijdens het overleg dat de minister had met de Tweede Kamer over het in problemen verkerende Slotervaartziekenhuis. Met name de fracties van CDA en PvdA wilden onder druk van een krachtige Amsterdamse lobby dat Borst onmiddellijk het plan zou omhelzen dat het ziekenhuis had opgesteld. De minister wil dat echter eerst laten doorrekenen, net zoals het advies dat een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Simons (PvdA) had opgesteld. Volgens Borst is die zekerheid nodig omdat er in elk geval een vele tientallen miljoenen guldens kostende nieuwbouw nodig is.

CDA en PvdA wezen het voorstel van Simons om het ziekenhuis om te vormen tot een modern transmuraal centrum, waarin de nadruk ligt op poliklinische hulp en dagbehandeling, als `volstrekt onvoldoende' van de hand. Volgens deze fracties zou er geen enkele steun voor dit plan zijn. De belangrijkste zorgverzekeraar in Amsterdam, ZAO, steunt het echter, zo bleek tijdens het overleg. De andere fracties vonden overigens wel dat er in het voorstel van Simons een te karig ziekenhuis zou overblijven. Ze willen onder meer dat de klinische geriatrie en de opleiding van verpleeg- en verloskundigen gehandhaafd worden.

Het voorstel van het ziekenhuis voorziet in een ziekenhuis met vijftig bedden voor `high en medium care' met daarnaast een zogenoemd zorghotel (310 bedden) voor allerlei vormen van lichtere zorg. Bij deze opzet zetten andere fracties (D66, GroenLinks, VVD) vraagtekens. Zo is het onduidelijk of de hulp in het zorghotel door het ziekenfonds kan worden vergoed, en wat de bewering van het ziekenhuis waard is dat een woningcorporatie het sterk verouderde gebouw voor 35 miljoen gulden zou willen overnemen.

De VVD betwijfelt ook of met het voorstel de oorzaken worden weggenomen van de problemen waarin Slotervaart is geraakt: conflicten binnen medische staf en tussen staf en management, een sterk verambtelijkte cultuur en een slechte organisatie van de administratie.

Borst weigerde gisteren voor een van beide plannen te kiezen, ondanks de aankondiging van een motie in de Kamer.