VVD-fractie wil meer geld voor Holland Festival

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris F. van der Ploeg (Cultuur) meer geld uittrekt voor het Holland Festival. Kamerlid A. Nicolaï (VVD): ,,Het festival moet groot zijn, of niet. De verhoging die Van der Ploeg voorstelt is onvoldoende. Sponsors als de Van Den Ende Foundation willen graag investeren in het festival. Om ze over de streep te trekken, moet de overheid dus snel en royaal met geld komen, en dat sponsorgeld minstens matchen.''

Van der Ploeg wil samen met de gemeente Amsterdam één miljoen gulden extra uittrekken. Maar volgens de festivalleiding betekent dit slechts handhaving van de huidige subsidie van vier miljoen, omdat andere gelden wegvallen. Een woordvoerder van OCenW: ,,Het is wél een verbetering want incidentele subsdies worden nu structureel.

Verder kan het festival aankloppen bij het Fonds voor de Podiumkunsten, waar het geld van `buitenlandse zaken' naar wordt overgeheveld.'' Alvorens meer geld te geven, wil Van der Ploeg eerst een nieuw inhoudelijk voorstel over kwaliteitsverbetering afwachten. Nicolaï (VVD) vindt dat onzin: ,,Er is al zo lang onduidelijkheid, we hebben al zoveel versies van die beleidsplannen. Van der Ploeg moet nu gewoon haast maken.''

Kamerlid J. Belinfante (PvdA) steunt de plannen van Van der Ploeg wél. Kamerlid B. Dittrich (D66) was niet bereikbaar voor commentaar. Eén dezer dagen stelt Van der Ploeg de Tweede Kamer per brief op de hoogte van de voortgang in deze kwestie, die op 3 december in de Kamer wordt behandeld.