Senaat: geen enquête over bestedingen zorg

De Eerste Kamer ziet definitief af van een parlementaire enquête naar de besteding van het geld in de zorgsector. Wel dringt de senaat aan op een betere verantwoording ervan. Ook zou er voortaan alleen maar geld in de sector mogen worden gestoken als daar aantoonbaar prestaties tegenover staan.

Dit bleek gisteren tijdens het debat dat de senaat voerde met minister Borst (Volksgezondheid) en staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) over het beleid sinds het aantreden van het eerste kabinet Kok. Het CDA had in april nog een parlementaire enquête geëist om zo onder meer zicht te krijgen op wat er is gedaan met de ongeveer 30 miljard gulden die sinds 1995 extra in de zorgsector zijn gestoken. De andere fracties voelden toen niets voor een enquête, maar stemden toen wel in met een `diepgaand openbaar plenair debat' met Borst en Vliegenthart over hun beleid. Dit debat is gisteren vrij geruisloos geëindigd nadat eerder al een groot aantal schriftelijke vragen uit de Kamer uitvoerig waren beantwoord. De bewindslieden kregen wel kritiek op hun beleid, maar de senaat verbond er geen consequenties aan.

De senaat verweet Borst dat zij de controle op de zorgsector kwijt is. Ook is nu gebleken dat zij onvoldoende rekening heeft gehouden met ontwikkelingen, zoals de groei van het aantal 80-plussers, die te voorzien waren. Daardoor is er te lang te weinig extra geld voor de sector uitgetrokken.