Netelenbos wil geen streefcijfer

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil zich niet vastleggen op een percentage waarmee het vandalisme in het openbaar vervoer moet worden teruggebracht. Dit tot groot ongenoegen van de Tweede Kamer, zo bleek gisteren bij de voorbereiding op de behandeling van haar begroting.

Voor het verbeteren van de sociale veiligheid, in het bijzonder in de trein, stelt het ministerie miljoenen guldens beschikbaar. De betrokkenen kunnen vervolgens zelf bepalen waaraan ze dat uitgeven: controleurs, conducteurs, camera's of andere zaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt het noodzakelijk hierbij een doelstelling aan te geven, maar dat is volgens de minister onhaalbaar.

,,Het is geen jeugdzorg waar je bedden kunt tellen'', hield ze de Kamer voor. ,,Vandalisme is een complexe maatschappelijke werkelijkheid. Als er ergens plotseling bendes gaan opereren is het hele beeld direct verstoord. Bovendien zijn we pas twee jaar bezig, de Kamer moet ons even de tijd geven.''

De minister zei verder dat het onontkoombaar is dat er in de nabije toekomst nog een of twee goederenlijnen zoals de Betuwelijn moeten worden aangelegd. Als eerste denkt ze aan de Noord-Zuidlijn tussen Amsterdam en Antwerpen. ,,De dikke stromen vanuit de havens zijn een probleem vanjewelste'', hield Netelenbos de Kamerleden voor. Zo'n aparte goederenlijn zou ook prima passen in het Europese netwerk, vindt zij. Problematisch is dat de lokale overheden nauwelijks meewerken. ,,Niemand wil de lijn door zijn eigen gemeente'', aldus de minister. Toch verwacht ze dat de Noord-Zuidlijn rond 2010 klaar is.

Om te voorkomen dat de aanleg van de Betuwelijn uit de hand loopt, wordt dit project binnenkort volledig financieel doorgelicht. De kostenontwikkeling begint de minister inmiddels zorgen te baren. Vorige week maakte ze bekend dat de aanleg opnieuw vertraging heeft opgelopen, waardoor de lijn niet voor 2006 kan worden opgeleverd.