Mestprobleem na vele jaren opgelost

Het probleem van het mestoverschot is opgelost. Dat komt doordat zich deze maand 2.153 mestproducerende veehouders hebben aangemeld bij het ministerie van Landbouw om hun bedrijf te laten opkopen.

Dat heeft een woordvoerder van minister Brinkhorst (Landbouw) vandaag bekendgemaakt. Zonder deze 2.153 varkens- en pluimveebedrijven produceert de agrarische sector volgens het ministerie jaarlijks ruim tien miljoen kilo minder fosfaat, de vervuilende stof in mest waarop de milieumaatregelen zich concentreren. Aanvankelijk werd voor 2003 nog een overschot verwacht van 8,5 miljoen kilo.

Reductie van het mestoverschot is twintig jaar een weerbarstig onderwerp geweest voor ministers van Landbouw. Zij raakten klem tussen verzet in de sector, maatschappelijk protest tegen stankoverlast en milieuvervuiling, en scherpere milieuregels uit Brussel. Brinkhorst trad tweeënhalf jaar geleden aan nadat zijn voorganger Apotheker wegens gebrek aan steun voor zijn mestbeleid was afgetreden.

Sindsdien is het de tweede keer dat Brinkhorst een opkoopregeling gebruikt om het mestoverschot weg te werken. Vorig jaar meldden zich in twee maanden 3.000 veehouders aan, waardoor 5 miljoen kilo fosfaat uit de markt werd genomen. Brinkhorst ziet nu af van de voorziene derde opkoopronde. De 2.153 boeren die nu stoppen kosten het ministerie zo'n 168 miljoen euro (370 miljoen gulden). Het totale budget voor drie ronden, 304 miljoen euro, is nu besteed.

Naast het ministerie, dat de mestrechten van de veehouders opkoopt, zijn ook provincies bij de regeling betrokken. Brabant, Gelderland en Limburg kopen stallen van de boeren op en mogen op die plaatsen huizen bouwen. De helft van het aantal aanmeldingen komt uit Brabant, de provincie met de meeste intensieve veehouderijen. Het ministerie verwacht vandaag, de laatste dag van de opkoopronde, nog tientallen aanmeldingen.

Landbouworganisatie LTO is tevreden over het wegwerken van het overschot. Volgens een woordvoerder bevordert dit de invoering van het nieuwe systeem dat per 1 januari het evenwicht op de mestmarkt moet garanderen. In dat nieuwe systeem sluiten `mestproducenten' contracten af met afnemers. ,,De prijs zal lager worden.'' Het ministerie heeft overigens nog onenigheid met de Europese Commissie die vindt dat Nederland nog altijd niet voldoet aan de Europese milieurichtlijnen.

achtergrondpagina 2