Kamer: ESF-deal niet bewezen

De Tweede Kamer vindt dat niet bewezen is dat oud-minister Melkert (Sociale Zaken) in 1994 afspraken heeft gemaakt met de sociale partners om tegen de regels in bezuinigingen bij Arbeidsvoorziening te dekken met geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Melkert, nu kandidaat-lijsttrekker van de PvdA, treft op dit punt in de ESF-kwestie daarom geen blaam, aldus de Kamer. De vier grote partijen trekken deze conclusie na een tweedaagse hoorzitting in het parlement over de problemen met het ESF-programma van 1994 tot 1999. De hoorzitting ging in het bijzonder over de `partijenovereenkomst' van december 1994 tussen Melkert en de vakbonden en werkgevers over bezuinigingen op Arbeidsvoorziening.

Het Kamerlid Bussemaker (PvdA) vindt dat ,,van alle kanten nu is bevestigd'' dat destijds geen afspraken zijn gemaakt om tegen de regels in ESF-geld te besteden aan het `instituut' Arbeidsvoorziening en niet aan projecten voor werklozen. Kamerlid Kamp (VVD) noemt dat ,,redelijk overtuigend bewezen'', en Bakker (D66) zegt dat ,,niet meer vol te houden is dat toen willens en wetens Brusselse regels zijn bijgebogen''. Het CDA komt tot eenzelfde conclusie.

Oud-voorzitter van de Algemene Rekenkamer H. Koning, die onderzoek deed naar het ESF, zei dat de partijenovereenkomst er wel toe geleid heeft dat activiteiten van Arbeidsvoorziening die eerder uit de rijksbijdrage werden bekostigd nu met ESF-geld zijn gefinancierd. ,,Maar dit is niet in strijd met Brusselse regels.'' Een van zijn medewerkers, accountant P. Schimmel, verklaarde dat een meerderheid van de geïnterviewden bij Arbeidsvoorziening en Sociale Zaken tot dit jaar dacht dat sinds de partijenovereenkomst ,,er ESF-geld in de organisatie bleef hangen''. Een bedrag van 200 miljoen gulden zou ,,zoek'' zijn geweest. Maar volgens hem toondet accountantsonderzoek aan dat dit geld wel aan ESF-projecten is besteed.

De Kamer houdt nog voor de kerst een debat met minister Vermeend (Sociale Zaken) over de ESF-kwestie. Verschillende fracties houden wel kritiek op Melkert en zijn opvolger De Vries, omdat het toezicht op de uitvoering van het ESF-programma 1994-1999 gebrekkig was. Koning antwoordde gisteren het Tweede-Kamerlid De Wit (SP) dat ,,de minister'' verantwoordelijk is voor het toezicht. Melkert leidde Sociale Zaken van 1994 tot 1998, zijn partijgenoot De Vries tot begin 2000. Daarna kwam de huidige minister Vermeend.

esfpagina 2