Experts: meer sancties tegen Liberia

Een groep deskundigen die in opdracht van de Verenigde Naties onderzoek hebben gedaan naar de effectiviteit van het wapenembargo tegen Liberia, pleit voor uitbreiding en verscherping van de sancties. Volgens de deskundigen moet ook de export van hout worden verboden, omdat een deel van de opbrengst voor wapenaankopen gebruikt wordt. Drie vliegtuigmaatschappijen die helpen bij het ontduiken van sancties, zouden een vliegverbod moeten krijgen. Het wapenembargo zou ook moeten gelden voor alle rebellengroepen die actief zijn in de regio.