Bedrijfsjuristen

In NRC Handelsblad van 29 oktober lees ik dat ,,de bedrijfsjurist de rechter een handje moet helpen''. Een PvdA-Kamerlid bepleit dat ook het bedrijfsleven haar bedrijfsjuristen beschikbaar stelt als rechter-plaatsvervanger om de achterstand in dossiers bij de rechterlijke macht weg te werken.

Het probleem zit hem waarschijnlijk niet in terughoudendheid van het bedrijfsleven, maar in de archaïsche wijze waarop rechters-plaatsvervanger worden geworven.

Van een vriend die als zodanig fungeert begreep ik dat solliciteren voor een dergelijke (neven-)functie niet tot de mogelijkheden behoort. Het zijn zittende rechters die via hun president kandidaten voordragen. Dat is de reden dat noch ik, noch de vijf andere juristen van de juridische afdeling van het bedrijf waar wij voor werken ooit als zodanig zijn gevraagd. Van de meer dan 100 juristen die ik in verschillende functies in het bedrijfsleven ken is er dan ook slechts één, die toevallig aan de interne opleiding voor de rechterlijke macht doceerde, op deze wijze `geballoteerd'. Van een beroep op het bedrijfsleven blijkt tot nu toe niets, hoewel het ook voor de rechterlijke macht verfrissend zou kunnen zijn collega's met een andere achtergrond dan de advocatuur of de overheid te leren kennen.

    • Guido Bamberg