Banken strenger bij eisen bosbouw

De Rabobank, ABN Amro en Fortis binden exploitanten van oliepalmplantages aan wie zij geld lenen voortaan contractueel aan milieueisen.

Dat hebben de banken besloten na beschuldigingen van Nederlandse milieuorganisaties dat zij betrokken zijn bij de vernietiging van tropisch regenwoud in Indonesië.

Milieudefensie heeft vanmorgen verheugd gereageerd op de nieuwe eisen. ,,Voorwaarden die wij belangrijk vinden zijn in het nieuwe beleid opgenomen'', aldus Paul de Clerck van Mileudefensie. De Clerck zegt ook overleg met ING te hebben gevoerd. Maar deze bank zou vooralsnog niet bereid zijn dezelfde harde (krediet)eisen te stellen als ABN Amro, Fortis en de Rabobank. ,,Wij zijn hierover nog in gesprek'', aldus ING vanmorgen in een reactie.

In de `Criteria voor financiering palmolieplantages' die de Rabobank op schrift heeft gesteld somt de bank punten op waaraan plantages die geld lenen voortaan moeten voldoen. ,,Bij de ontginning van land ten behoeve van de aanleg van plantages kan geen sprake zijn van het afbranden van het betreffende areaal.''

Primair bos mag voor de aanleg niet worden gekapt en secundair bos (bos dat in het verleden wel ooit is gekapt) ,,met grote ecologische en culturele waarden'' wordt bij de aanleg ,,gerespecteerd''. Om te bepalen welke bossen van grote waarde zijn maakt de Rabobank gebruik van de definitie van de Foreign Stewardship Council, een organisatie die mondiale normen heeft opgesteld voor het beheer en de exploitatie van bossen.

De criteria komen voortaan als een bindende voorwaarde te staan in de contracten met oliepalmplantages die geld van Rabobank lenen. ABN Amro en Fortis hebben vergelijkbare eisen opgesteld, die gelden voor alle bosbouwprojecten van de banken. ,,De criteria van ABN Amro zijn ook van belang als er bos gekapt moet worden voor de aanleg van bijvoorbeeld een nieuwe oliepijplijn'', aldus De Clerck van Milieudefensie.

De kritiek van milieuorganisaties betrof leningen aan met name het Indonesische conglomeraat PT Smart. Dochterondenemingen van dit bedrijf zouden bij de aanleg van oliepalmplantages primair regenwoud kappen en afbranden. De Rabobank verwijst in zijn nieuwe beleid niet expliciet naar PT Smart, maar schrijft wel dat zij zogeheten milieueffectrapportages zal opstellen die met klanten besproken moeten worden.

Rabobank zal ,,de relatie met de betrokken plantage of moedermaatschappij'' herzien als ,,gesprekken geen uitzicht bieden op een naar de mening van de bank bevredigende aanpassing van de bedrijfsvoering''.

    • Michiel van Nieuwstadt