Albanezen Macedonië liggen dwars

Eén van de twee partijen van de Albanese minderheid in Macedonië neemt afstand van het akkoord van Ohrid, omdat ze zich niet kan verenigen met de amendementen die zijn aangebracht.

De Partij van Democratische Welvaart (PDP), de kleinste van de twee politieke partijen van de Albanese minderheid in Macedonië, liet gisteren bij monde van vice-voorzitter Ismet Ramadani weten volledig achter het akkoord van Ohrid te staan, dat zijn PDP en de andere grote partijen in Macedonië hebben ondertekend, maar tegen de amendementen te zijn die sindsdien in de tekst zijn aangebracht. Als de PDP in het parlement het akkoord afwijst, maakt het nog wel degelijk een kans met de vereiste tweederde meerderheid te worden goedgekeurd – de PDP heeft maar tien van de 120 zetels. Maar waarnemers gaan ervan uit dat het akkoord aanzienlijk wordt verzwakt als het niet door alle partijen wordt gesteund; de PDP zou bovendien een vergaarbak kunnen worden van Albanese hardliners die tegen het akkoord zijn.

Het akkoord van Ohrid, gesloten in augustus onder auspiciën van de internationale gemeenschap, is bedoeld om de status en de rechten van de Albanese minderheid in Macedonië te verbeteren. In ruil voor aanzienlijke concessies van de Macedoniërs staakte het Albanese rebellenleger UÇK zijn militaire strijd in de gebieden van de minderheid. Het leverde duizenden wapens in en ontbond zich. In principe had tegelijkertijd – eind september – het Macedonische parlement het Ohrid-akkoord moeten goedkeuren, maar dat is nog altijd niet gebeurd.

De amendementen waartegen de PDP protesteert betreffen de omschrijving van de etnische minderheden in de preambule van de Macedonische grondwet. Tot dusverre worden de Albanezen als ,,minderheid' omschreven. Ze eisten als ,,volk'' te worden genoemd, net zoals de Macedoniërs.

In Ohrid werd men het daarover eens, maar later kwam het tot felle protesten aan de kant van de Macedoniërs, de Macedonische media en vooral de VMRO, de (regerende) partij van de Macedonische nationalisten. President Boris Trajkovski van Macedonië concludeerde dat hij het akkoord niet door het parlement kon loodsen en sloeg alarm.

Afgelopen weekeinde werd na bemiddeling van topdiplomaat Javier Solana van de Europese Unie overeenstemming bereikt over een wijziging van de tekst. De Albanezen en de andere minderheden worden in de nieuwe preambule van de grondwet nog steeds als volk bestempeld, maar niet in één adem met het Macedonische volk: dat Macedonische volk is volgens de huidige formulering belangrijker dan de minderheden.

De PDP weigert met dat compromis in te stemmen.