`Weinig invloed Nederland op EU'

Nederland heeft onvoldoende invloed in de Europese Unie doordat er te weinig Nederlandse ambtenaren een relevante functie bij de Europese instellingen bekleden.

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland schrijven dit in een open brief aan premier Kok. Zij bepleiten dat de regering actiever gaat proberen om meer Nederlandse ambtenaren bij de EU benoemd te krijgen. Dat is ,,in het belang van Nederland en de maatschappelijke organisaties'', aldus de brief, ,,om Nederlandse ervaring en kennis in te brengen en ter ondersteuning van een goede communicatie tussen de EU en Nederland.''

Volgens deze organisaties is de laatste jaren de Nederlandse invloed afgenomen doordat er nog maar slechts circa 390 Nederlanders op het niveau van minimaal beleidsmedewerker een functie hebben bij een Europese instelling. Van de 390 ambtenaren werken er circa driehonderd bij de Europese Commissie. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat er bij vooral de secretariaten van de Raad van Ministers en bij het Europees Parlement te weinig Nederlanders een goede functie hebben. Zij pleiten er onder meer voor dat Nederlandse topambtenaren een terugkeergarantie krijgen als ze in Brussel willen werken.