Van Maaren wil zwijgplicht houden

Oud-burgemeester L. van Maaren-van Balen (PvdA) van Leeuwarden wil niet af van de `zwijgplicht' die ze in de vertrekregeling met het gemeentebestuur is overeengekomen. Eerder liet ze weten deze ondemocratisch te vinden. In de overeenkomst is bepaald dat beide partijen geen uitlatingen zouden doen die de ander zouden beschadigen, op straffe van een dwangsom van 50.000 gulden. Van Maaren legde 19 oktober haar functie als burgemeester neer.

Haar advocaat liet vorige week nog weten van de clausule af te willen. Ook de wethouders wilden de clausule schrappen, omdat er te veel misverstanden over bestonden. Tijdens de acht uur durende raadsvergadering van gisteravond, waarin de redenen van het vertrek van Van Maaren werden uiteengezet, stelden de wethouders de gemeenteraad voor geen gebruik te maken van de regeling en geen geld te innen, ook als Van Maaren de afspraak zou schenden.

De Leeuwarder loco-burgemeester H. de Haan (PvdA) verklaarde gisteren dat Van Maarens advocaat de gesloten regeling, inclusief de zwijgplicht, niet wil openbreken. ,,Ze wil het recht behouden om geld te innen wanneer wij verkeerde dingen over haar zeggen.' Met alleen de stemmen van Leefbaar Leeuwarden en Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) tegen nam de raad vervolgens een amendement aan waarin de wethouders het aanbod de clausule te schrappen weer introkken. VVD-fractievoorzitter T. van Mourik vond het ,,een raar idee' dat Van Maaren een eenzijdige juridische claim heeft. De advocaten van beide partijen onderhandelen nu verder over de clausule. Met alleen de stem van Leefbaar Leeuwarden tegen bekrachtigde de raad het ontslag van Van Maaren, dat nu door de minister verleend kan worden. Van Maaren, die gisteravond een verklaring voorlas en daarna vertrok, zei volslagen verrast te zijn door de vertrouwensbreuk in het college.

Uit een PvdA-notitie blijkt dat er vorig jaar 170.000 gulden en dit jaar ruim een half miljoen gulden is gestoken in extra ondersteuning van Van Maaren.

Dit geld werd besteed aan extra secretariële ondersteuning, een eigen communicatie-adviseur, de aanstelling van een voormalig politie-officier ter ondersteuning van Van Maarens portefeuille veiligheid. [Vervolg LEEUWARDEN: pagina 3]

LEEUWARDEN

College eensgezind in kritiek op Van Maaren

[Vervolg van pagina 1] De wethouders pikten niet dat burgemeester Van Maaren na een eerdere instemming toch een afwijkend standpunt wilde innemen. Van Maaren: ,,Toen barstte de bom.'

Van Maaren ging niet in op de lange lijst van voorbeelden van haar disfuncioneren, oncollegiaal en solistisch optreden die De Haan over haar had opgesomd. De Haan onderstreepte dat Van Maaren het eens was met het standpunt de interne notitie over het onderzoek naar belastingambtenaren naar aanleiding van de blunder met de onroerend zaak belasting, die de gemeente miljoenen aan inkomen kostte - niet openbaar te maken. Dit gezien de bedrijfsgevoelige informatie en de juridische risico's die de gemeente bij openbaarmaking zou lopen. Volgens De Haan was Van Maarens wens tot openbaarmaking een van de factoren die de reeds verstoorde samenwerking met de burgemeester verder onder druk zette.

Van Maaren zei vanmiddag voor Omrop Fryslân dat ze het debat ,,grof, ordinair en weinig verheffend' vond. Op twee eenmansfracties na kon de raad zich vinden in de kritiek op haar. Er was echter ook kritiek op het college. Deze gold vooral de tijdsdruk waaronder de befaamde clausule over de zwijgplicht kon worden ingezien, nog geen uur voor de raadsvergadering waarin afscheid werd genomen van Van Maaren.

Een motie hierover van D66 werd gesteund door een lid van GroenLinks, Christen Unie en Leefbaar Leeuwarden. Loco-burgemeester Hermien de Haan (PvdA) gaf toe dat de wethouders inschattingsfouten hebben gemaakt. ,,We hadden beter moeten uitleggen waarom ze weg moest. Die les hebben we getrokken.'

Ook de invloed en rol van de media is verkeerd ingeschat, gaf De Haan toe. ,,De clausule was bedoeld om elkaar niet te beschadigen en niet om te zwijgen. Dat is niet begrepen.'

Katie Dolstra van Leefbaar Leeuwarden zei overrompeld te zijn door het nieuws van haar vertrek. ,,Het laat zien hoe stiekem en achterbaks het stadsbestuur is.' Ze stelde voor Van Maaren toch niet te ontslaan.