Spelregels

In het artikel `Nieuwe regels doen afbreuk aan sport' (NRC Handelsblad, 16 oktober), hekelt Siegfried Aikman, de coach van Kampong, een aantal nieuwe hockeyregels. En dan zegt hij: ,,Geen wonder dat buitenstaanders kiezen voor het voetbal, een sport die ze tenminste begrijpen en in tweehonderd jaar maar één regel (verbod op terugspeelbal naar keeper, red.) heeft gewijzigd.'' De auteurs van het artikel, Mark Hoogstad en Robèrt Misset, laten dit kennelijk voor juist passeren.

Afgezien van het feit dat voetbal in zijn huidige vorm nog lang geen tweehonderd jaar bestaat, is er in de loop der jaren danig aan de regels gesleuteld als men ze vergelijkt met die van 1863, toen de Football Association werd opgericht: in 1866 werd de buitenspelregel ingevoerd, in 1871 werd bepaald dat alleen de keeper de bal met de hand mag spelen, in 1873 werd de hoekschop ingesteld, in 1891 werd de penalty ingevoerd, in 1925 werd de buitenspelregel ingrijpend gewijzigd en in later jaren kwamen er bepalingen bij over het aanvallen van de doelman en diens gedrag bij strafschoppen (ooit mocht de keeper maximaal zes meter voor zijn doel staan bij een penalty, daarna moest hij op de doellijn blijven staan, vervolgens mocht hij niet en nu weer wel bewegen alvorens het schot komt). Ook de wijze waarop de doelman de bal in het spel dient te brengen is herhaaldelijk veranderd. Vergelijkt men de tien spelregels die mr. Thring in 1862 aan het voetbal gaf met die van nu, dan kan men zeggen dat er intussen héél wat aan het spel is gedokterd. Geen sprake van dus dat er `tweehonderd jaar niets is gewijzigd'.

    • R.D. Paauw