Redding van Kvaerner wordt een zware dobber

Het Russische concern Yukos geniet van de prominente plek die het eventjes mag innemen op het podium van het westerse kapitalisme. Helaas is het reddingsplan van het concern voor Kvaerner grotendeels theater. Het enige wat Yukos heeft gedaan is het vooruitbetalen van 100 miljoen dollar aan kosten die gemoeid zijn met de overname van Kvaerners divisies voor koolwaterstofverbindingen en voor procestechnologie. Daardoor wordt een week tijd gewonnen voor gesprekken die een bankroet moeten voorkomen. Yukos' aanbod om een claimemissie te waarborgen is afhankelijk gesteld van de deelname van derden en van de vraag of de crediteuren willen instemmen met een ruil van hun huidige obligaties in converteerbare obligaties en met een kwijtschelding van de kortlopende schulden van Kvaerner.

Als eigenaar van 22 procent van het vrijwel waardeloze aandelenkapitaal van Kvaerner kan Yukos weinig doen om dit plan te helpen slagen. Het initiatief berust bij de crediteuren, die er belang bij hebben om Kvaerner overeind te houden. De huidige waarde van de bezittingen van Kvaerner is onduidelijk, maar kan behoorlijk tegenvallen. De obligatiehouders, die zo'n 500 miljoen dollar aan schuld voor hun rekening nemen, kunnen zich moeilijk verzetten tegen een sanering. De banken verkeren daarentegen in een sterke positie, en dat weten ze ook.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Paul Raynes