PvdA en VVD uiten zorg over oorlog

De regeringspartijen PvdA en VVD maken zich zorgen over het verloop van de oorlog in Afghanistan. Dit blijkt uit uitlatingen van de buitenlandwoordvoerders Koenders (PvdA) en Blaauw (VVD).

Koenders zei gisteravond over de militaire operaties van de Amerikanen en Britten in Afghanistan: ,,Ik maak mij zorgen om de gerichtheid van de acties, vooral omdat ook clusterbommen worden ingezet in gebieden waar een civiele infrastructuur is. Dat staat op gespannen voet met oorlogsrecht en is onverstandig.'

Zijn VVD-collega Blaauw laakt de onzekerheid over het politieke einddoel van de oorlog: ,,Het is onduidelijk waar men heen wil in Afghanistan en ook hoe men dat doel wil bereiken. De ene dag hoor je dat de Noordelijke Alliantie onze bondgenoten zijn en de volgende dag weer van niet. Wat zijn dat voor gedachten?'

De kritiek van de twee grootste regeringspartijen komt nu in verschillende Europese hoofdsteden de twijfel aan de oorlog van VS en Groot-Brittannië in Afghanistan groeit. Bedenkingen over die oorlog waren in de Nederlandse Tweede Kamer tot nu toe bijna taboe en werden exclusief verwoord door GroenLinks en de SP, die de oorlog veroordeelt.

De kwestie komt deze week uitvoerig aan de orde bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken. PvdA en VVD, die stellen dat zij niet terugkomen op hun eerder uitgesproken principiële steun voor het Amerikaans-Britse optreden na de aanslagen van 11 september, hebben nu wel besloten zich in deze zaak in het parlement actiever op te stellen.

De twee grote regeringsfracties zijn verder onvoldaan over de vertrouwelijke inlichtingen die de regering vorige week heeft verstrekt aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. [Vervolg TWIJFEL: pagina 3]

TWIJFEL

'Te veel bommen missen doel'

[Vervolg van pagina 1] De PvdA-fractie wijdde vanochtend een aparte vergadering aan de ontwikkelingen rond de oorlog in Afghanistan.

,,Wij weten onvoldoende wat er gebeurt', meent Koenders. Hij is bezorgd over het toenemend aantal berichten over burgerslachtoffers door `missers' bij bombardementen en wil met name opheldering over de toepassing van clusterbommen – die uiteen spatten in talrijke kleinere bommen die over een relatief groot gebied worden verspreid. De PvdA vraagt zich verder af of bij de planning van militaire acties wel voldoende rekening wordt gehouden met het vluchtelingenprobleem en andere humanitaire aspecten, mede gezien de spoedige intrede van de winter in Afghanistan.

Voor de VVD'er Blaauw ontbreekt een ,,breder politiek beeld'. Dat Nederland, anders dan bij de bombardementen op Kosovo in 1998 niet zelf deelneemt aan de strijd, maakt dat Nederland – evenmin als de meeste andere Europese landen – nu zelf aan tafel zit als de beslissingen vallen, erkent hij. ,,Maar aan de andere kant hoor je dat de Verenigde Naties een van het Talibaan-regime bevrijd Afghanistan gaan runnen. Het kan niet zo zijn dat Nederland bijvoorbeeld dan financier wordt, zonder dat we enige input hebben in het beleid', aldus Blaauw. ,,Bestaan er eigenlijk wel duidelijke scenario's voor de toekomst van dat land?'

    • Raymond van den Boogaard