Noordelijke Randstad groeit sterker

De noordelijke vleugel van de Randstad, de regio's Amsterdam en Utrecht, hebben de afgelopen jaren meer geprofiteerd van de economische groei dan de zuidvleugel (Rotterdam en Den Haag).

De banengroei was in Amsterdam en Utrecht de afgelopen vijf jaar met respectievelijk 19 en 20 procent hoger dan het landelijke gemiddelde van 14 procent.

Haaglanden en Rijnmond lagen daar met respectievelijk 13 en 11 procent onder.

Dat blijkt uit het rapport `De stad in de omtrek' van het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) dat vanochtend is gepubliceerd. Ook de groei van de productiviteit bleef in de Rotterdamse regio achter bij het landelijke gemiddelde, terwijl de andere grootstedelijke gebieden in de Randstad juist beter scoorden. Utrecht wist van de vier grote steden de grootste daling van de werkloosheid te bewerkstelligen. In Amsterdam en Rotterdam halveerde de geregistreerde werkloosheid, in Utrecht betrof dat een daling van 75 procent.

De achterstand van Rotterdam is volgens het SCP het gevolg van het achterblijven van werkgelegenheidsgroei in de havengebieden langs de Nieuwe Waterweg. Het aantal banen was in 1999 nog even groot als in 1993. Economische groei concentreert zich in toenemende mate aan de stadsranden van de regio's zoals Schiphol, universiteitscomplexen zoals de Uithof in Utrecht. Dat is volgens het SCP een negatieve ontwikkeling voor de economische structuur van de binnensteden van de vier grote steden. Daar is nog maar ruimte voor twee specialisaties: het `pretpark voor bezoekers' (horeca, toerisme) en de financiële en zakelijke dienstverlening.

De uitstroom van middengroepen uit de grote steden gaat al twintig jaar onverminderd door, zo wordt in het rapport geconstateerd, omdat er voor hen niet of nauwelijks woonruimte voorhanden is. Landelijk bedraagt het percentage koopwoningen op de woningmarkt 51 procent, in Amsterdam is dat 16, in Den Haag 34 en in Utrecht 40 procent.

De Randstad telt voor de buitenwereld niet mee in de rij van Europese wereldsteden. De Europese eenwording lijkt de positie van Londen en Parijs te hebben versterkt, ten koste van kleinere steden. Wel is Groot-Amsterdam in toenemende mate een aantrekkelijke vestigingsplaats voor Europese hoofdvestigingen van Amerikaanse en Japanse bedrijven.