Nederland als ideale zetel

Het Japanse autoconcern Nissan en het Franse Renault vormen gezamenlijk een bv onder Nederlands recht. Waarom vestigen ze de bv in Nederland?

Dat Nissan en Renault hun bestuurlijke besloten vennootschap, Renault-Nissan BV genaamd, vestigen in Nederland, met hoofdkantoren in Parijs en Tokio, heeft waarschijnlijk vooral een praktische reden. Het hoofdkantoor van Nissan voor Europa staat sinds jaar en dag in Nederland, en werd pas recentelijk voor een deel naar Frankrijk verhuisd.

Nederland is voor Japanse bedrijven altijd een favoriete springplank geweest als ze tot de Europese markt wilden toetreden. Er wordt Engels gesproken, er zijn een grote haven en luchthaven, en het fiscale klimaat is er gunstig, onder meer door de deelnemingsvrijstelling.

De deelnemingsvrijstelling wil zeggen dat een moedermaatschappij die een dochtermaatschappij vestigt in het buitenland, niet tweemaal dividendbelasting hoeft te betalen. Als in Frankrijk – waar Renaults worden geproduceerd – belasting is geheven over dividend, wordt daarover in Nederland niet opnieuw dividendbelasting geheven. Het systeem is in de Europese Unie echter niet langer exclusief Nederlands, maar geldt ook in onder meer Duitsland, België, Denemarken, Spanje en Luxemburg.

Nederland heeft meer te bieden. Het biedt een ideaal klimaat voor bedrijven om zich te beschermen tegen vijandige overnames. Gelieerd aan Renault-Nissan BV wordt een stichting in het leven geroepen, een aandeelhouder die opties heeft op preferente en prioriteitsaandelen. Een typisch Nederlands recept, waarmee een bedrijf zich kan indekken tegen een vijandig overnamebod.

De Nederlandse Ondernemingskamer, die bij geschillen het belang van het bestuur moet afwegen tegen dat van de aandeelhouders, heeft bovendien in bestuurderskringen een goede naam. Die weegt, met andere woorden, het belang van het zittende bestuur om zich te verzetten tegen een vijandige partij zwaar.

In eerste instantie is de keuze voor Nederland als vestigingsland waarschijnlijk door praktische motieven ingegeven. Maar dat Nederland geen obstakels kent, sterker nog, voordelen biedt, was mooi meegenomen.

    • Mariël Croon