Modder gooien ze toch in Leeuwarden

Een zwakke burgemeester die met man en macht overeind moest worden gehouden. En met tonnen aan gemeenschapsgeld. Dat is volgens wethouders en raadsleden in Leeuwarden oorzaak van het aftreden van de burgemeester.

Geen daadkracht, geen visie, geen leiderschap, geen gezag, geen netwerken. Het burgemeesterschap van Loekie van Maaren is uitgedraaid op een teleurstelling. Weinig warme woorden gisteren in de gemeenteraad van Leeuwarden voor de afgetreden burgemeester. Of hooguit als inleiding tot meer kritiek: ,,Van Maaren is een aardige vrouw, maar ze schiet aan inhoud tekort'' (CDA-fractievoorzitter Roland Wijmenga).

Ze speelde geen leidinggevende rol in de raad, stemprocedures liepen in het honderd, ze stond niet boven de partijen, ze was geen bindende factor in het college, kende geen namen, las verkeerde speeches voor, was geen boegbeeld van de stad, wist Leeuwardens positie niet te versterken. De kritiek bleef stromen.

Bij de ambtenaren leidde haar optreden tot spanningen en irritatie, zei loco-burgemeester Hermien de Haan. In enkele gevallen was dat mede reden tot vertrek van de ambtenaar. Zo vroeg Van Maaren haar secretaresse die vanuit het provinciehuis gedetacheerd was bij Van Maaren, dossiers bij te houden over ambtenaren. De secretaresse weigerde dit en liet haar contract vorige maand ontbinden. De Haan zei: ,,We hebben haar lang, misschien wel te lang, ondersteund in haar pogingen zich te bewijzen en in de zware rol van het ambt te groeien.''

Uit een PvdA-notitie blijkt dat er vorig jaar 170.000 gulden is gestoken in extra ondersteuning aan Van Maaren. Dit jaar is dat ruim een half miljoen gulden, geld wat werd besteed aan extra secretariële ondersteuning, een eigen communicatie-adviseur, de aanstelling van een voormalig politie-officier ter ondersteuning van Van Maarens portefeuille veiligheid.

Verder bracht De Haan naar voren dat Van Maaren privé en zakelijke belangen niet wist te scheiden. Maaren stopte tot twee keer toe de betaling van haar huurhuis in Marssum, zonder aankondiging. De Haan: ,,Wanneer de verhuurder haar dreigt op straat te zetten, betaalt de gemeentesecretaris de huur om te voorkomen dat er een publieke rel ontstaat.'' Als reden voor het niet betalen zou de burgmeester aanvoeren: `Het duurt te lang voordat ik mijn geld krijg van de gemeente'.

Toen ze een andere woning huurde wilde ze de onroerend-zaakbelasting (ozb) bij de gemeente declareren. Ze zegt dat het college hierover zijn goedkeuring heeft gegeven, maar dit blijkt niet te kloppen. Verder vraagt ze of ze de ozb gespreid over het hele jaar kan betalen, een betalingsregeling die alleen geldt voor mensen met een minumuminkomen. De gemeente wijst haar verzoek af.

Verder wilde Van Maaren een voorkeurspositie bij de aankoop van een boerderij in Zuiderburen. Ze wilden de boerderij onderhands wilde aankopen, voordat het pand op de markt zou komen. Individuele collegeleden werden volgens De Haan onder druk gezet om de aankoop alsnog onderhands te kunnen regelen.

    • Karin de Mik