Miloševic' proces kan wel drie jaar duren

Openbaar aanklager Carla Del Ponte van het Joegoslavië-tribunaal heeft 170 dagen nodig om de Kosovo-aanklacht tegen Slobodan Miloševic te bewijzen. In combinatie met de aanklachten over Kroatië en Bosnië kan het proces tegen de ex-president drie jaar duren.

Dat werd vanmorgen duidelijk op de vierde dag van de voorbereidende zitting op het proces. Miloševic vroeg de rechters hem een proces van drie jaar te besparen en direct het vonnis voor te lezen ,,dat al klaar ligt''.

Rechter Richard May streeft ernaar om op 12 februari 2002 met de rechtszaak te beginnen. ,,Wat betreft Kosovo zijn we klaar voor het proces'', zei openbaar aanklager Carla Del Ponte.

Gistermiddag werd, net zoals bij de voorgaande zittingen al was gebeurd, de microfoon van Miloševic uitgezet. Rechter May had hem gevraagd of hij zich schuldig achtte aan de beschuldigingen die de aanklager had toegevoegd aan het Kosovo-dossier: seksueel geweld en de deportatie van 800.000 Albanezen (in een eerdere versie was nog sprake van 740.000 Albanezen). Miloševic wilde geen antwoord geven, maar hij wilde wel wat zeggen over valse beschuldigingen en partijdige aanklagers. Rechter May maakte er een eind aan.

Later vroeg May of de voormalige Joegoslavische president vond dat hij schuldig was aan de nieuwe aanklacht tegen hem over Kroatië. Miloševic riep dat het absurd was Servië en de Serviërs te beschuldigen van de gewapende afscheiding van Kroatië. Die afscheiding had tot burgeroorlog en enorme ellende geleid. Miloševic' microfoon ging uit.

Wat betreft de Kosovo-aanklacht wil Del Ponte 228 getuigen oproepen. Daarnaast komt ze met 500 documenten, 17 video's, 775 foto's, 30 kaarten, en honderden forensische rapporten. Ten aanzien van de Kroatië-aanklacht zei ze in ieder geval 255 mensen te willen oproepen. De woordvoerder van Carla Del Ponte zei gisteren dat de aanklacht tegen Miloševic volgende week zal worden uitgebreid met Bosnië. In dat dossier zal de oud-president, naast misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden, ook worden beschuldigd van genocide.

De tribunaal-rechters gaan niet in op het verzoek van de `amici' om de kwestie van de legitimiteit van het tribunaal voor te leggen aan het Internationale Hof van Justitie. Miloševic bestrijdt de wettelijke basis van het tribunaal en de `vrienden van het hof' stelden voor om de vraag voor te leggen aan het internationale hof dat bestaat uit toonaangevende juristen. Vanmorgen zei May dat het tribunaal niet zal ingaan op dit verzoek; de motivering van het besluit zal later schriftelijk worden gedaan.

De drie `amici curiae' – de Nederlander Michail Wladimiroff, de Brit Steven Kay en de Serviër Branislav Tapuškovic – zijn door de rechtbank benoemd om Miloševic' belangen te behartigen. Maar Miloševic had tijdens de zittingen nauwelijks aandacht voor hen. Net als tijdens de eerdere twee zittingen keek hij vooral naar de publieke tribune, of naar het gordijn naast de rechters. Nooit langer dan een paar seconden keek hij naar de drie mannen in toga's. Eén keer moest hij lachen. Dat was toen zijn landgenoot Tapuškovic zei dat hij uit moreel en historisch verantwoordelijkheidsbesef de rol van amicus curiae op zich had genomen.

Toen de zitting van gisteren werd verdaagd, snelde Del Ponte plotseling naar het beklaagdenbankje en probeerde in gesprek te komen met Miloševic. Deze keurde haar geen blik waardig. Vanmorgen zei Miloševic dat Del Ponte ,,het intellectuele niveau heeft van een zevenjarig achterlijk kind''.