Met Bin Laden valt niet te lachen

Geen Arabische kostuums of baarden meer. En: wie met poeder strooit, wordt verwijderd. Carnaval zal nooit meer hetzelfde zijn.

Met tegenzin moet secretaris Joop Smit van de Bredase Carnavalsviering toegeven dat Osama bin Laden na de wereldpolitiek en -economie nu ook het komende carnaval bepaalt. De discussie over het feest der feesten gaat nu al om de `aanwezigheid' van de terroristenleider. Sommige carnavalsverenigingen kondigen reeds aan dat persiflages van Bin Laden taboe zijn in februari tijdens de vastelaoves-optochten in Limburg en Noord-Brabant. Wie grappig denkt te zijn door een Bin-Ladenmasker te dragen of met poeder te strooien, zal onmiddellijk van de optocht worden verwijderd, zegt Smit.

Hij vindt dat het carnaval een volksfeest is dat ook voor iedereen leuk moet blijven. Op dit moment kan hij zich ,,niets ludieks'' voorstellen met Bin Laden. ,,Een grap over hem zou volkomen misplaatst zijn.''

Volgens bestuurslid J. Erkens van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (BCL) is het een ongeschreven wet dat godsdienstkwesties en het koningshuis buiten de optochten worden gehouden. ,,Heel principieel zeg ik dan ook: Bin Laden kan niet bij zittingen en in optochten.'' De BCL en de Samenwerkende Limburgse Vastelaovesverenigingen moeten overigens nog een ,,officieel standpunt'' formuleren.

Frits Jongen van de de Maastrichtse vastelaovesvereniging De Tempeleers heeft het er ook moeilijk mee. Eind november zal De Tempeleers een inschrijfavond houden, waarop belangstellenden hun ideeën in tekst en op tekening ter goedkeuring kunnen voorleggen aan een commissie, voordat zij op de optochtwagen van de vereniging mogen. ,,Wij zeggen dus niet bij voorbaat al nee tegen bepaalde persiflages. Als ideeën voldoen aan de gangbare regels van de goede smaak, mag het van ons.'' Bush kan, Bin Laden ligt gevoeliger, zegt Jongen. ,,Uit piëteit met de slachtoffers.''

Winkeliers kunnen begrip opbrengen voor een mogelijk verbod op `Bin Laden'. Verkoopster mevrouw Van der Bruggen van Hiep Hiep Hiep in Breda acht het ,,niet slim op dit moment'' om Bin Laden-attributen in te kopen. ,,Wij hebben altijd Arabische kostuums in de collectie gehad, maar dit jaar niet. Zoiets wekt alleen maar meer agressie op bij moslims.'' ,,Er valt niets te lachen met Bin Laden,'' zegt eigenaresse van Toeters en Bellen in Eindhoven. ,,Wij hebben altijd al Arabische hoofddoeken verkocht aan mensen die als sjeik gekleed gingen.''

Afgezien van die `theedoeken' zal Toeters en Bellen geen andere attributen inkopen. Zij verwacht dat carnavalsvierders uit respect toch geen interesse zullen tonen voor Bin Laden-maskers, -baarden en -tulbanden.

Ondertussen blijft onderhuids een andere oorlog woeden: de carnavalsoorlog tussen Brabant en Limburg. Smit uit Breda: ,,Limburgers zijn ludieker, maar wij zijn groter. Ik moet toegeven dat zij het carnaval op een `uniekere' wijze weten te vieren, maar wij hebben de grootste optocht van heel Nederland.''

    • Ahmet Olgun