Melkert gaf stuk over ESF niet door

Toenmalig minister Melkert (Sociale Zaken) heeft in 1994 en de jaren daarna een kritisch rapport over de bestedingen van geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) niet doorgegeven aan de uitvoerder van het ESF-programma. Deze uitvoerder was Arbeidsvoorziening, de koepelorganisatie van arbeidsbureaus.

Dit bleek gisteren tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. ,,Achteraf voel ik me een beetje genomen dat de andere partij (Sociale Zaken, red.) die informatie had'', verklaarde K. Wierenga, tussen 1995 en 1998 landelijk voorzitter van Arbeidsvoorziening. Deze organisatie van arbeidsbureaus was van 1991 tot dit jaar uitvoerder van de ESF-regelingen. Wegens problemen met het ESF eist de Europese Commissie 447 miljoen gulden terug van Nederland.

Minister Vermeend (Sociale Zaken) gaf dit weekeinde na lang aandringen van de Tweede Kamer het rapport uit 1994 vrij. In het onderzoek van het interne bureau SoZa-Consult worden veel tekortkomingen opgesomd. Zo waren accountantsverklaringen ondeugdelijk, voldeden projectadministraties niet aan de eisen en werden niet werkelijke maar berekende kosten van projecten gedeclareerd. Ook wees SoZa-Consult op het risico dat ESF-geld, tegen de regels in, ,,aan reguliere overhead'' zou worden besteed. Veel van deze tekortkomingen kwamen later bij controles van de Europese Commissie aan het licht.

Op vragen van Kamerleden bleek dat de directeur noch bestuursleden van Arbeidsvoorziening op de hoogte waren van het rapport. ,,Ik nam er pas kennis van in het rapport-Koning'', aldus oud-directeur B. Troost. Oud-Rekenkamer-president H. Koning, die dit jaar onderzoek naar het ESF deed, concludeerde dat aanbevelingen van SoZa-Consult slechts beperkt werden opgevolgd.

Alleen ambtenaar H. Borstlap zei van het rapport te hebben geweten. Hij vertegenwoordigde het ministerie tot 1997 in het bestuur van Arbeidsvoorziening. Volgens hem heeft Melkert het rapport wel gebruikt om verbeteringen bij Arbeidsvoorziening door te voeren. Melkert wil niet reageren.

ESF: pagina 3