`Geen extra geld Holland Festival'

Volgens de leiding van het Holland Festival weigert staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) de subsidie te verhogen, en kan ze `geen volwaardig festival' maken. Het ministerie van OCenW zegt echter wél meer geld te zullen geven.

In een informeel gesprek op 26 september zegde het ministerie toe de rijkssubsidie met 400.000 gulden te verhogen, plus maximaal 2,5 ton uit een apart potje. Ook de gemeente Amsterdam zou vier ton extra geven. Volgens een woordvoerder van het Holland Festival valt dat extra geld echter weg tegen een andere beëindigde rijkssubsidie, en komt het opgetelde subsidiegeld van gemeente en rijk toch weer uit op het huidige niveau van 4 miljoen gulden.

Eerder al waren alle partijen het erover eens dat hiervan geen volwaardig festival was te maken. In juli adviseerde de commissie-Sorgdrager (bestaande uit leden van de Raad voor Cultuur en de Amsterdamse Kunstraad) om de subsidies van gemeente en rijk op te voeren naar tien miljoen gulden in 2004. Het Holland Festival wil voor volgend jaar 5,8 miljoen gulden.

Volgens het ministerie wil Van der Ploeg wel meer geld geven, maar zijn daar voorwaarden over kwaliteitsverbetering aan verbonden. Volgens het festival kan de kwaliteit alleen maar verbeterd worden als er meer geld komt, of in ieder geval zekerheid over de hoogte van de subsidie. De woordvoerder van het festival zegt: ,,Een festival als dit moet twee jaar van tevoren al in de steigers. Door de onzekerheid kunnen we geen financiële verplichtingen aangaan en worden we in het buitenland als partner niet serieus genomen. Dat is fnuikend voor de artistieke waarde.'' Van een dreigend einde van het festival, zoals het Algemeen Dagblad vanmorgen meldde, is echter geen sprake. De festivalwoordvoerder: ,,Zolang wij geen officieel bericht hebben, gaan wij niet uit van wat voor doemscenario dan ook.'' De woordvoerder van het ministerie: ,,Het bestaansrecht van het Holland Festival staat absoluut niet ter discussie.''

Anderhalf jaar geleden, toen de Raad voor Cultuur een bevriezing van de subsidie voorstelde, dreigde festivaldirecteur Ivo van Hove nog wel om het Holland Festival niet te houden. Uiteindelijk kwam hij dit jaar tóch met een soort noodeditie, die door veel critici onder de maat werd bevonden. Van Hove krijgt al jaren harde kritiek over de wijze waarop hij het festival leidt.

Van der Ploeg stelt de Tweede Kamer vanmiddag per brief op de hoogte van de gang van zaken bij het Holland Festival.