Dijkstal zet de aanval in op Fortuyn

Als eerste toonaangevende politicus heeft VVD-leider Dijkstal gisteravond de aanval ingezet op Pim Fortuyn, de beoogd lijsttrekker van de nieuwe partij Leefbaar Nederland.

In een duidelijke verwijzing naar Fortuyn sprak Dijkstal ,,ernstige bezwaren'' uit tegen het gelijkstellen van terrorisme met een bepaalde godsdienst en uitte hij zijn afkeer van ,,bepaalde groepen'' die denken dat ,,er heel veel voordeel mee is te behalen door mensen tegen elkaar op te zetten''. Dijkstal verwees daarmee naar een recente uitspraak van Fortuyn dat het Westen ,,in oorlog is met de islam''. Dijkstal zei overigens ook dat het sommige moslimgroeperingen zou passen terrorisme ondubbelzinniger te veroordelen.

De VVD'er sprak in Nootdorp-Pijnacker, waar in verband met een gemeentelijke herindeling op 7 november tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.

Dijkstal noemde Fortuyn later in zijn toespraak met name. ,,We moeten niet bang zijn om het debat aan te gaan met lokale partijen, of met Leefbaar Nederland'', zei hij. ,,Ik ga Pim Fortuyn niet de maat nemen, net zo min als ik dat doe met Delfzijl Vooruit. Het is juist de kracht van de democratie dat iemand kan opstaan en zeggen: dit bevalt me niet.''

Vervolgens laakte Dijkstal echter de vele onduidelijkheden rond het programma van Leefbaar Nederland en rond de vraag of Fortuyns uitspraken nu wel of niet kunnen gelden als uitspraken namens deze partij. Dijkstal: ,,Een zichzelf respecterende partij moet kunnen zeggen: dit zijn onze beginselen, dit is ons programma en dit zijn onze mensen.''

De leiders van andere grote partijen hebben tot nu toe vermeden Leefbaar Nederland of beoogd lijsttrekker Fortuyn met name in hun toespraken te noemen, of zij hebben in het algemeen gewaarschuwd voor het aanwakkeren van religieuze tegenstellingen na de gebeurtenissen van 11 september.

Dijkstal was na afloop niet bereid te zeggen waarom hij wel duidelijk Fortuyn als mikpunt had genomen. Overigens bleek uit zijn toespraak niet dat de VVD van zins zou zijn, wegens concurrentie ter rechterzijde van Leefbaar Nederland, om het bestaande standpunt inzake immigratie of asielzoekers te verscherpen. Zoals in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat, drong Dijkstal aan op een striktere uitvoering van de bestaande Vreemdelingenwet.

Leefbaar Nederland bepleit in zijn programma beperking van de immigratie door herinvoering van grenscontroles en het in behandeling nemen van maximaal 10.000 asielaanvragen per jaar.