Conflict artsenopleiding

De raad van toezicht van de Universiteit Maastricht (UM) gaat bemiddelen in een conflict tussen het college van bestuur en de leiding van de faculteit geneeskunde. Naar aanleiding van het conflict is het faculteitsbestuur opgestapt. Het conflict gaat over de besteding van extra geld van het ministerie van Onderwijs, bedoeld voor het terugdringen van het tekort aan huis- en tandartsen.

Vorige week vertrok als eerste decaan prof. dr. G. Kootstra. Gisteren stelden ook de drie andere bestuursleden van de faculteitsbestuur hun zetel beschikbaar.

De Universiteit Maastricht krijgt dit jaar extra geld van het rijk, 3,4 miljoen gulden, waarmee meer studenten geneeskunde en tandheelkunde worden opgeleid. De leiding van de universiteit sluist dit geld niet helemaal door naar de faculteit geneeskunde. Zo'n 16 procent ervan wordt ingehouden ter dekking van algemene kosten. Volgens een woordvoerder van het college van bestuur wordt ,,zoals altijd'' een intern verdeelmodel toegepast.