CDA wil 20 miljard extra en veel gezinsbeleid

De grootste oppositiepartij CDA wil in de komende kabinetsperiode voor bijna 20 miljard gulden investeren in de samenleving. De partij plaatst zich daarmee in het politieke midden, tussen VVD en PvdA. Het grootste deel van het bedrag (12,7 miljard) betreft extra uitgaven, het restant (6,5 miljard) gaat naar lastenverlichting.

Dat blijkt uit het vanmorgen gepresenteerde concept-verkiezingsporgramma van de partij, Betrokken samenleving, betrouwbare overheid. Net als de andere partijen, die eerder al hun programma's presenteerden, wil het CDA veel geld uitgeven aan onderwijs (4 miljard), zorg (3 miljard) en veiligheid (3miljard). Fiscaal wil de partij veel doen voor gezinnen (2 miljard) en woningbezitters (2 miljard) en de combinatie van arbeid en zorg (1,3miljard) stimuleren.

De partij gaat uit van een gemiddelde economische groei van 2,25 procent volgens het door het Centraal Planbureau aanbevolen groeiscenario voor de volgende kabinetsperiode. Dat levert 7 miljard gulden op. Verder wordt geld gehaald uit besparingen op de WAO (3,1 miljard), het schrappen van subsidies en het verkleinen van de overheid (2,2 miljard) en het schrappen van de Melkert-banen (3,4 miljard). Meevallende inkomsten als gevolg van een hogere economische groei gaan voor driekwart naar de aflossing van de staatsschuld. Een kwart mag voor andere doelen (lastenverlichting, uitgavenvergroting of aflossing staatsschuld) worden gebruikt.

Kandidaat-lijsttrekker Jan Peter Balkenende zei dat in het programma ,,de politiek naast de mensen staat, zoals het hoort. We zijn een brede volkspartij.'' Hij zei: ,,We verschillen met alle partijen op punten van mening, en de kloof met GroenLinks is alleen maar groter geworden. Maar ik sluit niets uit.''

Voorzitter van de programcommissie Jan Michiel Hessels (ex-Vroom & Dreesman): ,,Het CDA wil mensen meer geld in handen geven om hun eigen keuzes te maken. Dat vergroot de betrokkenheid van burgers.''

Het gezinsbeleid staat, meer dan vier jaar geleden, centraal in het programma. Dat vertaalt zich onder meer in een uitbreiding van de kinderopvang met 100.000 plaatsen, extra investeringen in kinderbijslag en studiekosten en extra ouderschapsverlof.

In het tienpunten-plan van het CDA staat verder dat er een einde moet komen aan het gedoogbeleid door de inzet van 10.000 extra agenten, een uitbreiding van de rechterlijke macht en de identificatieplicht. Scholen krijgen van de partij meer eigen verantwoordelijkheid bij de besteding van hun budgetten.

De WAO wordt beperkt door zowel werkgevers als werknemers meer verantwoordelijkheden te geven in het aan het werk helpen van arbeidsongeschikten. De files worden teruggedrongen door extra geld uit te trekken voor zowel openbaar vervoer als snelwegen.

Het CDA heeft bij het opstellen van het programma flink geput uit de zogenoemde `Competitie van Ideeën', waarbij leden maar ook niet-leden via Internet of anderszins plannen konden aandragen. Dat leverde zo'n 20.000 reacties op, die uitmondden in 2.000 concrete ideeën. Het CDA zegt haar program voor tweederde te hebben gevuld met ideeën afkomstig uit die sessies.

VERKIEZINGSPROGRAMMA: www.nrc.nl/doc