Angst betalingscrisis in Argentinië krijgt beurzen in zijn greep

Op de financiële markten is vanmorgen met koersdalingen gereageerd op het risico dat Argentinië niet bij machte is rente en aflossing op internationale schulden te betalen.

Oorzaak van de groeiende onzekerheid is het al twee weken uitblijven van een akkoord tussen de Argentijnse regering en de provinciebesturen om de provinciale uitgaven te beperken. Staatssecretaris Dreizzen, belast met de onderhandelingen, nam gisteren onverwacht ontslag. De vermindering van de uitgaven is een cruciaal element van een nieuw plan van minister van Economische Zaken Cavallo om de Argentijnse overheidsschuld van 132 miljard dollar te herstructureren.

Argentinië heeft grote moeite om aan zijn verplichtingen te voldoen. Sinds december kwam het Internationale Monetaire Fonds het land al te hulp met in totaal 22 miljard dollar aan steun.

De nieuwe tegenslag voedde de angst op de financiële markten dat de schulden in een nieuw plan zullen worden afgewaardeerd, óf dat een devaluatie van de Argentijnse peso op handen is. De oplopende begrotingstekorten en inzakkende economie (die op jaarbasis in het laatste kwartaal circa 10 procent kromp) maken die koppeling steeds slechter houdbaar.

Als gevolg schoot de rente op kortlopende peso-obligaties gisteren omhoog en kelderde de beurs van Buenos Aires met bijna 9 procent. In New York en Europa daalden de aandelenkoersen met meer dan 2 procent. De Harvard-hoogleraar Ricardo Hausmann, lange tijd een verdediger van de koppeling van de peso, pleitte vanmorgen in een ingezonden breif naar de Financial Times voor het loslaten van de koppeling.

HAUSMANN: pagina 16