Ambassadeur Zaeef zaait twijfel

De ambassadeur van de Talibaan in Pakistan spreekt eens in de zoveel tijd de internationale pers toe. Zijn persconferenties, in de voortuin van de ambassade in Islamabad, leveren altijd wel een verrassing op.

De Afghaanse Talibaan mogen een reactionaire vorm van de islam vertegenwoordigen, op ten minste één punt zijn ze wel degelijk bij de tijd. Ze hebben heel goed in de gaten dat het, juist in deze oorlogsdagen, van groot belang is je standpunt via de internationale media naar buiten te brengen.

Dat doen de Talibaan op hun geheel eigen wijze via het laatste loket waarover ze buiten Afghanistan nog beschikken, hun ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. In de voortuin van het nogal verveloze ambassadegebouw spreekt de enige nog erkende Talibaan-ambassadeur ter wereld, mullah Abdul Salam Zaeef, de toegestroomde journalisten op gezette tijden toe, terwijl vanaf belendende balkons Pakistaanse buren nieuwsgierig meekijken en luisteren.

Het meeluisteren op de persconferentie van gistermiddag was echter niet eenvoudig. Dat kwam niet alleen door de slecht functionerende geluidsinstallatie waarvan de ambassadeur en zijn twee tolken (van wie er een inmiddels internationale bekendheid geniet wegens een zwart lapje voor zijn rechteroog) gebruikmaakten. Het was ook te wijten aan de vaak nogal onsamenhangende, orakelachtige manier waarop ze hun informatie presenteerden.

Na een korte inleiding waarbij Zaeef onderstreepte dat de ,,sluwe plannen van de Amerikanen met Afghanistan' slechts in ,,een fiasco' konden eindigen, mompelde Zaeef dat de Talibaan ook enkele Amerikanen gevangen hadden genomen. Amerikanen gevangen genomen? Dat was groot nieuws. Onmiddellijk openden de journalisten een spervuur van vragen, waarop Zaeef alleen maar wist uit te brengen dat hij niet wist om hoeveel Amerikanen het ging en wie het waren.

Verwarring alom bij de media. Klopte deze vage informatie wel? Was het misschien bluf van de Talibaan of waren er misschien toch Amerikanen mee geweest op de fataal afgelopen missie van de vorige week in Afghanistan geëxecuteerde voormalige mujahedeen-commandant Abdul Haq?

Kort daarop liet vanaf de andere kant van de aardbol de Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, met grote stelligheid weten dat er geen enkele Amerikaanse militair wordt vermist. Evenmin was hem bekend dat er enige andere Amerikaan werd vermist in Afghanistan.

Zaeef had nog meer verrassingen in petto. Gevraagd waarom de Talibaan geen toestemming gaven aan enige duizenden vrijwilligers uit Pakistan om zich bij hen aan te sluiten in de strijd tegen de Amerikanen, antwoordde de Talibaan-ambassadeur: ,,We verzoeken vrijwilligers om terug te gaan omdat we ze nu niet nodig hebben. Er zijn tot dusverre alleen maar luchtaanvallen en de grondoorlog is nog niet begonnen.'

Beschikken Osama bin Laden en de Talibaan over kernwapens, wilde een van de journalisten verder weten. Glimlachend antwoordde Zaeef daarop: ,,Afghanistan kan al nauwelijks een glazen kopje produceren, hoe zou het land dan kernwapens kunnen maken? Dat is alleen maar propaganda van de Verenigde Staten.'

    • Floris van Straaten