Niet meer naar school omdat Jezus komt

Rigoureus is het zeker, geeft vader Elzo Zoomer toe. Maar ja, overweegt hij, ,,het is iets tussen haar en God''. Al enkele weken gaat de oudste dochter (15) van Zoomer niet meer naar de middelbare school. Binnen enkele maanden keert Jezus terug op aarde, weet ze, dus naar school gaan heeft weinig zin meer.

Vanmiddag zou een leerplichtambtenaar beslissen of haar ouders een proces-verbaal krijgen wegens het ontduiken van de leerplicht. De ouders zeggen echter het besluit van het meisje te respecteren. ,,Er heerst een goddeloos klimaat op de meeste scholen, ook in het christelijk onderwijs'', zegt Zoomer. ,,Kinderen verhandelen occulte Pokémonkaartjes en moeten heksen tekenen, zaken die de bijbel verbiedt.''

De familie Zoomer in Borne is lid van het Efraïm Genootschap, een kleine groep die gelooft in de profetieën van een Nederlander die zegt dat hij de teruggezonden profeet Elia is. Op zijn website (www.elia777.com) zegt hij de aanval op het World Trade Center in New York te hebben voorzien door een boodschap van God: ,,Amerika, Amerika (..), ik zal u laten zweten, u blakeren en in diepe rouw onderdompelen.'' Zoomer: ,,En als een profetie uitkomt, is de profeet geen bedrieger, staat in de bijbel.''

De zaak kwam pas afgelopen vrijdag aan het rollen, toen Zoomer zijn andere drie dochters een middag van school haalde om een bijeenkomst van het Efraïm Genootschap bij te wonen. De basisschool waar de twee jongste kinderen van Zoomer op zitten, deed aangifte bij de plaatselijke leerplichtambtenaar, die vanmiddag bij de ouders op bezoek zou gaan. Volgens een gemeentewoordvoerder is het verzuim van de vijftienjarige dochter van Zoomer niet acceptabel. ,,De ouders zullen een waarschuwing krijgen of een proces-verbaal als zij hun kind niet onmiddellijk naar school sturen.''