KLM zoekt naar wegen om verlies te beperken

De cijfers die KLM donderdag presenteert over het tweede kwartaal zullen roodgekleurd zijn.

Bestuursvoorzitter Leo van Wijk van KLM zal donderdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers een uitermate uitgeslapen indruk maken. Vanaf deze week immers krijgen alle stafmedewerkers van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij elke woensdag vrij, en ook de directie behoort daartoe. KLM heeft voor 14.400 van de 28.000 medewerkers werktijdverkorting gevraagd en inmiddels gekregen, een direct gevolg van de terroristische aanval op 11 september. Dit korter werken loont, want het ministerie van Sociale Zaken betaalt 70 procent van de lonen.

De gunstige financiële consequenties vallen echter buiten het tweede kwartaal – dat loopt van augustus tot en met oktober. De terroristische aanval en de dramatische gevolgen daarvan voor de luchtvaart tellen nog wel drie weken mee. Maar ook voordat de vliegtuigen op New York en Washington neerstortten zag KLM de drukte in de lucht teruglopen.

Voor het tweede kwartaal gaan de meeste financiële waarnemers uit van een verlies van enkele miljoenen euro. Dit tekort, dat nog wordt beperkt door de licht gedaalde brandstofkosten, steekt schril af tegen de winst van 118 miljoen euro die vorig jaar nog over deze periode werd behaald. Over heel 2001/2002 lijkt het verlies tot boven de 100 miljoen euro uit te komen.

Volgens KLM bedraagt de directe schade van de aanslagen 25 tot 30 miljoen euro in de eerste vier dagen. Zo kon de maatschappij een aantal dagen niet op de Verenigde Staten vliegen en het bedrijf streeft ernaar om dit bedrag van de overheid terug te krijgen. De indirecte schade – de weerzin van veel mensen om weer te vliegen – is natuurlijk veel moeilijker te becijferen.

Los van de financiële resultaten kan Van Wijk donderdag wellicht ook iets over de strategie vertellen. De gesprekken met British Airways zijn weer aangeknoopt terwijl ook met andere concurrenten naar wegen wordt gezocht om de pijn te verzachten. De belegger vreest in elk geval het ergste. Met uitzondering van het bijna ter ziele Swissair is KLM het slechtst presterende luchtvaartaandeel van Europa.