Irak waarschuwt VS tegen aanval

De Iraakse vice-premier Tariq Aziz heeft de VS gewaarschuwd Irak niet aan te vallen. Inderdaad bepleiten Amerikaanse haviken zo'n aanval.

Irak verwacht een Amerikaanse aanval, maar het is er klaar voor. Dat heeft de Iraakse vice-premier Tariq Aziz gisteren verzekerd in een vraaggesprek met de Britse Sunday Telegraph. De Verenigde Staten gebruiken de strijd tegen terrorisme als rechtvaardiging voor zo'n aanval, maar willen in werkelijkheid een onafhankelijke natie vermorzelen die zich niet wil conformeren aan Westerse wensen. Maar ze zullen het bezuren, aldus Tariq Aziz.

De uitspraken van Tariq Aziz, de trouwe spreekbuis van president Saddam Hussein, vormen het Iraakse antwoord op een campagne van haviken binnen en buiten de Amerikaanse regering, die zeer zeker zo'n aanval in de zin hebben. Die campagne wordt gedragen door onderminister van Defensie Paul Wolfowitz en, buiten de regering, ex-CIA-directeur James Woolsey, niet toevallig de advocaat van een Iraakse oppositiegroep. Zij worden warm aangemoedigd door de rechtse Israëlische ex-premier Benjamin Netanyahu.

Deze groep, die onder tegenstanders op het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendstaat als de Wolfowitz-kliek, betoogt dat Irak te maken heeft met de aanslagen van 11 september in New York en Washington, waarvan de Arabische moslim-extremist Osama bin Laden de officiële hoofdverdachte is, en met het huidige antrax-terrorisme in de VS. Het is waar dat Saddam Hussein de kampioen is van alle Amerika-haters en ook zowat de enige buitenlandse leider die de aanslagen van 11 september niet heeft veroordeeld (,,Amerika oogst de doornen die zijn leiders in de wereld hebben gezaaid.''). Het is ook waar dat Irak in de jaren tachtig grote hoeveelheden antrax heeft aangemaakt. Maar vooralsnog heeft de groep-Wolfowitz geen overtuigend bewijs voor de beschuldigingen tegen Irak aangedragen, wat één van de redenen is waarom zij op dit moment niet het oor van president Bush heeft. Een andere reden is dat anders diens hele coalitie tegen Bin Ladens terrorisme uit elkaar valt.

Wolfowitz en de zijnen bepleiten dat Amerikaanse troepen het olierijke zuiden van Irak bezetten en er een tegenregering van de oppositie installeren die vandaaruit Saddams regime oprolt. Of dat een zinvolle suggestie is, is overigens zeer de vraag: de Iraakse oppositie is ondanks jarenlange Amerikaanse organisatorische en financiële hulp buitengewoon verdeeld en onmachtig gebleven.

,,We volgen wat er wordt gezegd en gedaan in Amerika en Groot-Brittannië, en we weten dat het alleen een kwestie van tijd is voor zo'n aanval'', zo verklaarde Tariq Aziz in het vraaggesprek. ,,Dat is een zeer ernstige fout'', stelde hij.

De andere Arabische landen zullen immers een nieuwe aanval op Irak niet tolereren, aldus Tariq Aziz, die inderdaad naar believen Arabische leiders kan citeren. De Jordaanse koning Abdallah II waarschuwde gisteren nog tegen de ,,grote catastrofe'' die een aanval op een Arabisch land – lees Irak – zou betekenen. De Arabische leiders zijn in meerderheid absoluut niet gesteld op de meedogenloze en ambitieuze Saddam Hussein, maar zij vrezen de reactie van hun onderdanen die alleen maar oog hebben voor het lijden van het Iraakse volk onder de internationale handelssancties. En de handhaving daarvan sinds 1990 wordt door de Arabische massa's niet toegeschreven aan de weigerachtigheid van Saddam om wapeninspecteurs van de Verenigde Naties toe te laten, maar aan de vermeende wens van de VS om, met het oog op de olietoevoer, de Arabieren onder de duim te houden.

In zijn wens de Amerikanen Iraks militaire kracht duidelijk te maken vergat Tariq Aziz in het vraaggesprek even het Iraakse lijden. ,,Zoals u heeft gezien is het land nu in goede vorm'', zei hij, hoewel Bagdad doorgaans hamert op de tekorten aan allerhande goederen en op de honderdduizenden slachtoffers van de sancties. ,,Dit geldt ook onze strijdkrachten. Ze zijn capabel en in staat om het land te verdedigen.'' Op de vraag van de Sunday Telegraph hoe Irak zijn militaire kracht kon herstellen onder de sancties, antwoordde Tariq Aziz lachend: ,,Laten we zeggen dat er wegen zijn. Irak is vindingrijk en [..] we hebben heel goede resultaten geboekt.'' De VS zijn gewaarschuwd, mocht de Wolfowitz-kliek de overhand krijgen.

    • Carolien Roelants