`ESF niet ingezet voor Arbeidsvoorziening'

Oud-voorzitters van vakbonden en werkgeversorganisaties hebben nooit ingestemd met het gebruik van geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om bezuinigingen op Arbeidsvoorziening (Arbvo) op te vangen. Dit verklaarden vanmorgen de ex-voorzitters Stekelenburg (FNV), Westerlaken (CNV), Van Dalen (MHP), Blankert (NCW) en Rinnooy Kan (VNO), die destijds met toenmalig minister Melkert (Sociale Zaken) het zogeheten partijenakkoord sloten.

Zij werden in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting ondervraagd over de problemen met het ESF. Wegens onregelmatigheden met het ESF heeft de Europese Commissie gevorderd dat Nederland 447 miljoen gulden terugbetaalt.

Bij het sluiten van het partijenakkoord in 1994 is `niet of nauwelijks' gesproken over de aanwending van geld uit het ESF. Eerdere verklaringen van betrokkenen, waarin zij stelden dat in die vergadering ESF-geld werd ingezet om bezuinigingen op Arbeidsvoorziening (Arbvo) te verzachten, zijn onjuist, aldus de oud-voorzitters.

Destijds werd een bedrag van 105 miljoen tot 120 miljoen gulden aan ESF-geld in de begroting van Arbvo opgenomen. Vier betrokkenen verklaarden eerder dat dit geld diende om de bezuinigingen op de arbeidsbureaus te verzachten. Dit zou in strijd zijn met Europese regels.

Ook werd door Arbvo zeker zes keer op schrift gesteld dat ESF-geld hiervoor werd gebruikt.

Vervolg ESF: pagina 3

'ESF was geen issue'

[Vervolg van pagina 1]

De oud-voorzitters van vakbonden en werkgeversorganisaties, die vanochtend voor de hoorzitting vooroverleg hadden op het kantoor van VNO-NCW in Den Haag, legden de Kamer een vrijwel gelijkluidende uitleg over de overeenkomst voor. Hoewel in hun verklaringen doorklonk dat op dezelfde avond door deskundigen in aanpalende kamer wel over ESF werd gesproken, zeiden zij dat in het overleg met Melkert nauwelijks een woord over dit onderwerp was gewisseld.

,,Er is niet of nauwelijks over ESF gesproken'', aldus Westerlaken vanochtend. ,,Wij hebben niet heel expliciet over ESF gesproken'', aldus Stekelenburg. ,,Er is nooit gesuggereerd: je hoeft dat geld niet voor projecten te gebruiken'', zei Rinnooy Kan. Stekelenburg beaamde dat in de loop van de avond het geboekte ESF-bedrag is verhoogd (van 100 miljoen naar maximaal 120 miljoen per jaar), maar dat dat alleen was ,,om het onder de lijn in orde te maken''.

De Arbvo-bestuursleden Van de Pol (FNV) en Nieuwsma (VNO-NCW) verklaarden dat na de partijenovereenkomst met ESF wel een taakstelling voor Arbeidsvoorziening gold om de ruim honderd miljoen met ESF op te maken. ,,Het ging na 1994 boven de streep. Voor die tijd werd achteraf vastgesteld hoeveel geld er binnen was gehaald'', aldus Van de Pol. Nieuwsma sloot zich hierbij aan. Voor 1994 werd ESF-geld opgehaald door projecten op basis van ,,vrijwilligheid'' uit te voeren, nadien werd Arbeidsvoorziening volgens hem verplicht ESF-geld op te maken.