Economie van Japan zal forse krimp tonen

De Japanse economie, in omvang de tweede ter wereld, stevent af op een forse krimp. De centrale bank heeft vandaag haar prognose voor de groei in het lopende boekjaar tot april 2002 verlaagd naar -0,9 tot -1,2 procent.

Minister Heizo Takenaka (Economisch en Begrotingsbeleid) viel de bank vandaag bij. Zonder een exact cijfer te noemen zei hij op het World Economic Forum in Hongkong dat ,,de economische groei dit jaar negatief zal zijn''. Officieel gaat de Japanse regering nog altijd uit van een positieve groei van 1,7 procent, zoals afgelopen januari is vastgesteld.

Economen in de privé-sector gaan er al langer van uit dat Japan in een recessie is terechtgekomen. Richard Jerram van ING Barings in Tokio publiceerde op 15 oktober een rapport waarin hij uitkomt op een krimp van 1,5 procent dit begrotingsjaar, nog slechter dan de cijfers van de centrale bank.

Grote onzekerheid creëert volgens Jerram premier Koizumi zelf doordat zijn plannen onduidelijk zijn. Hij belooft structurele hervorming, maar in de eerste zes maanden van zijn bestuur is daar nog niets van terechtgekomen. Anderzijds wil Koizumi geen grote stimulering meer via overheidsuitgaven. Houdt de minister-president daaraan vast, dan zal de pijn van de huidige recessie zeker niet minder worden.

De centrale bank stelt vandaag dat er een ,,grotere onzekerheid dan gebruikelijk'' hangt over de Japanse economie. Naast de effecten van de aanslagen in de VS wijst ook de bank op onduidelijkheid over het regeringsbeleid.

De economie ziet zich geconfronteerd met dalende exporten en de daaruit volgende daling van de industriële productie zal doorwerken naar een dalende binnenlandse vraag, aldus de bank. Herstel van export en productie ziet de Japanse centrale bank niet eerder dan eind 2002.

Minister Takenaka verdedigde vandaag het tempo van Koizumi's beleid met de stelling dat men in de ,,tweede helft van de eerste etappe'' is. In de tweede etappe zal de werkelijke doorvoering beginnen, aldus Takenaka, die als hoogleraar economie het belangrijkste economische brein achter de plannen van Koizumi is. Binnen Koizumi's partij en de bureaucratie is echter al breed verzet tegen de hervormingen aangetekend.

    • Hans van der Lugt