Burgemeester Leeuwarden oncollegialiteit verweten

Eigenmachtig, oncollegiaal optreden, in combinatie met een onprofessionele uitoefening van haar ambt, is burgemeester Van Maaren van Leeuwarden fataal geworden.

Dit zeggen diverse bronnen binnen het gemeentelijk apparaat. De verhoudingen in het stadsbestuur raakten verstoord doordat Van Maaren (55, PvdA) enkele malen, achter de rug van de verantwoordelijke wethouder, beslissingen nam. In de zomer vroeg ze verschillende onderzoekbureaus offerte voor het doorlichten van de ambtelijke organisatie, zonder dat wethouder Hermien de Haan (PvdA) hiervan op de hoogte was. Dit gebeurde nadat al overeenstemming was bereikt over zo'n onderzoek, na een blunder bij de heffing van onroerende-zaakbelasting die de gemeente zes miljoen gulden aan inkomsten kostte. Van Maaren schakelde eerder op eigen houtje, zonder dat de portefeuillehouder ervan wist, de provinciale inspectie in om de postregistratie onder de loep te nemen.

Ook stapte ze, zonder haar mede-collegeleden hierover te informeren, uit het dagelijks bestuur van de Regionale Brandweer Fryslân, waardoor de Friese hoofdstad niet langer vertegenwoordigd was in dat bestuur. De plaats van Leeuwarden werd ingenomen door Dantumadeel.

Dan waren er kleine irritaties: de burgemeester zou collegestukken niet lezen, waardoor de wethouders de wekelijkse persconferenties overnamen. Namen van raadsleden kende ze na tweeënhalf jaar nog niet.

Het college lichtte in september de Friese commissaris Nijpels in over de vertrouwensbreuk. Van Maaren maakte op 19 oktober bekend ontslag te nemen. Met de gemeente kwam ze een vertrekregeling overeen van 1,7 miljoen gulden. In een clausule was opgenomen dat betrokken partijen geen informatie aan derden zouden geven, op straffe van 50.000 gulden boete. Deze `zwijgplicht' werd later ingetrokken. Vanavond is er een raadsdebat. Van Maaren zal dan naar verwachting een verklaring voorlezen en de wethouders zullen er opening van zaken geven.

SOLO-OPTREDEN: pagina 3