Bestuurder Sabena uit noodkreet

België staat ,,in veel opzichten een grote aardbeving te wachten'' als zich de komende tien dagen geen investeerders aandienen voor een nieuwe, afgeslankte luchtvaartmaatschappij.

Deze noodkreet heeft Sabena-bestuurslid Patrick du Bois afgelopen weekeinde geuit in een ingezonden artikel in enkele Belgische kranten. Volgens de secretaris-generaal van Sabena kan in België ,,een nieuwe maatschappij van middelgrote omvang'' van start gaan, die dan tot een internationale alliantie kan toetreden.

Du Bois wijst op het voorbeeld van Zwitserland, waar overheid en bedrijfsleven samen aan een nieuwe luchtvaartmaatschappij werken als opvolger van het failliete Swissair. ,,Zijn de krachten van dit land klaar om op te treden voor een dergelijk project en om het algemeen welzijn te laten gelden?'' vraagt Du Bois. ,,Er resten nog tien dagen om ze te overtuigen.''

Volgens Du Bois gaat een volledig faillissement van Sabena 20 miljard frank (1,1 miljard gulden) kosten aan sociale maatregelen voor meer dan tienduizend werklozen. Het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen, waarin werkgevers bijdragen storten, heeft slechts 4,5 miljard frank in kas. Volgens Du Bois draaien werkgevers dus voor de ontslagkosten bij Sabena op.

Sabena heeft een voorlopig betalingsuitstel tot 30 november. Maar uiterlijk 7 november moet Sabena-topman Christoph Müller aan de handelsrechter een toekomstplan voorleggen. Kern van zo'n plan is volgens uitgelekte berichten nog steeds voortzetting van met name Europese en Afrikaanse Sabena-verbindingen via het dochterbedrijf Delta Air Transport (DAT), dat nu al een derde van de Sabena-vluchten uitvoert. Hiervoor is particulier geld nodig. De rest van Sabena, dat een schuld van 90 miljard frank heeft, zou volgens het toekomstplan in een faillissement komen.