Bejaarde arbiter mag toch fluiten

Op grond van leeftijdsdiscriminatie en het zogenoemde `Uilenberg-arrest' hoeft de zeventigjarige Jan Geldof zijn scheidsrechtersfluit niet op te bergen. De rechtbank van Utrecht heeft in een kort geding geoordeeld dat de KNVB de jeugdarbiter weer moet indelen, ondanks de regel dat arbiters, elftalleiders en commissieleden (bij clubs bijvoorbeeld) boven de leeftijdsgrens van zeventig jaar hun functies niet meer mogen uitoefenen. Volgens de raadsman van Geldof, mr. Eric Vilé, kan deze uitspraak verstrekkende gevolgen hebben. De KNVB is dan ook in hoger beroep gegaan.

Waarom vindt u dat de regels op u niet van toepassing mogen zijn? Aan alles komt toch een eind?

Geldof: ,,Zo lang ik kan fietsen en niemand in gevaar breng, fiets ik. Dat moet ook voor het arbitreren gelden. Ik doe het graag, al meer dan dertig jaar. Ik heb er ook de conditie nog voor. Bij de Coopertest van vroeger (KNVB-norm: minimaal 1800 meter in twaalf minuten, red.) had ik altijd nog vier-, vijfhonderd meter over. Tegenwoordig wordt de shuttle-run-test uitgevoerd. Daarop scoor ik trap 7. Wat dit ook mag inhouden, er wordt bij dat resultaat altijd tevreden geknikt.''

Wat moet volgens u het alternatief voor de leeftijdsgrens zijn?

,,Er moeten vier duidelijke normen komen. Een conditietest is een goede zaak. Daarnaast kun je een sportgeneeskundig onderzoek verplichten die de mensen zelf betalen. De KNVB kan rapporteurs sturen voor een beoordeling. En tenslotte kun je spelregeltoetsen invoeren.''

Denkt u dat de KNVB hiervoor open staat?

,,Ik hoop dat de halsstarrige bond is te vermurwen. De rechter heeft gesteld dat mijn eis geen precedentwerking mag hebben. Dat hoeft ook niet met deze voorstellen. De KNVB zegt dat alternatieve regels te veel werk met zich mee zouden brengen. Dat bestrijd ik, het gaat hoogstens om enkele tientallen mensen binnen de bond. Nu worden zeshonderd voetballertjes benadeeld. Het is altijd beter dat een officiële scheidsrechter fluit dan iemand van de club die partijdig is. Ik ben benieuwd of ik dit weekeinde weer een wedstrijd mag leiden in mijn district Zuid I, ergens op de Zeeuwse eilanden.''