Van Nieuwenhoven nummer 2

Direct onder lijsttrekker Melkert staan op de kandidatenlijst van de PvdA bij de volgende Kamerverkiezingen Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries (3), minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos (4) en minister van Sociale Zaken Willem Vermeend (5).

Dat zeggen doorgaans welingelichte bronnen binnen de partij. Het partijbestuur heeft gisteravond een beslissing genomen over de vraag of – zoals de commissie voor de kandidatenlijst aanvankelijk had bepleit – Netelenbos, danwel Van Nieuwenhoven nummer twee op de lijst moest staan. Prominente PvdA'ers hadden hierover vannacht een slot op de mond. De lijst wordt vandaag definitief gepresenteerd op een bijeenkomst in Amsterdam.

Volgens de bronnen luidt de rest van de top van de kandidatenlijst: minister Eveline Herfkens (6), staatssecretaris Margo Vliegenthart (7), staatssecretaris Dick Bensschop (8), kamerlid Nebahat Albayrak (9) en staatssecretaris Wouter Bos (10).

Adri Duivesteijn, thans tweede man van de PvdA-fractie staat op nummer elf. Daaronder volgen de namen van kamerlid Sharon Dijksma, Jan Pronk (de laagste minister op de lijst), staatssecretaris Ella Kalsbeek en Karin Adelmund (de laagste staatssecretaris op de lijst).

Een aantal Kamerleden dat door de commissie op een onverkiesbare plaats is gezet, zou zaterdagmorgen te horen krijgen wat de definitieve opstelling is, en kan dan eventueel nog de eer aan zichzelf houden en vertrekken.

Naar verluidt gaat het daarbij om Gerrit Schoenmakers, Laurette Spoelman, Willie Swilders-Rozendaal, Hillie Molenaar en – tot veler verrassing – Gerrit Valk, een van de buitenlandwoordvoerders.

Op de mededeling vanochtend of zij op een verkiesbare plaats zullen staan, wachtten vanochtend nieuwkomers Diederik Sampson, een activist van Greenpeace, en Walter Etty, ex-wethouder in Amsterdam.

Van een aantal zittende Kamerleden was al eerder bekend dat zij om uiteenlopende redenen niet in de Kamer zouden terugkeren: Rob Oudkerk, Judith Belinfante, Martin Zijlstra, Thanasis Apostolou, Wouter Gortzak en Margaretha de Boer.