Troepen Z-Afrika naar Burundi

Zuid-Afrika stuurt ongeveer 700 militairen naar Burundi. De eerste 250 soldaten vertrekken morgen al. De Zuid-Afrikaanse bevelhebber generaal Nyanda heeft dat gisteren bekendgemaakt. De groep militairen gaat deel uitmaken van een multinationale vredesmacht die moet toezien op de veilige terugkeer van 150 Hutu-politici uit ballingschap. Andere vredestroepen komen uit Nigeria, Senegal en Ghana. Op 1 november wordt in Burundi een overgangsregering geïnstalleerd die zowel uit Hutu's als Tutsi's zal bestaan. In Burundi heeft de Tutsi-minderheid de macht in handen. Daarmee wordt zo'n 85 procent van de bevolking, de Hutu's, in een ondergeschikte rol gehouden. De jarenlange bloedbaden hebben het land vrijwel letterlijk verscheurd in zones met Tutsi's en de woongebieden van de Hutubevolking. Zuid-Afrika, met name ex-president Nelson Mandela, zet zich in om aan deze ,,zwarte Apartheid'' een einde te maken. Het is de eerste keer dat Zuid-Afrikaanse troepen buiten de eigen landsgrenzen worden ingezet, sinds het einde van de apartheid in Zuid-Afrika.