Steeds meer slapen

Geloof niet te snel in die macho-verhalen over vier à vijf uur slaap per nacht. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau rusten Nederlanders juist steeds langer uit. In vijf jaar gemiddeld anderhalf uur extra per week. Omdat ze het drukker hebben gekregen, ploffen ze 's avonds tegen elven vermoeid in hun bedden om er 's morgens om zeven uur weer uit te gaan. Dat slapen gaat ten koste van de vrije tijd.

Van de gedroomde 24-uurs-economie is weinig terecht gekomen, behalve dat het huishoudelijke werk steeds meer naar de avond verschuift. 's Nachts werken blijft impopulair. Eten, kinderen naar bed, wassen strijken. Wie dan nog tot de kleine uurtjes door wil spelen wordt de volgende dag al moe bij het zien van zijn wakkere collega's.

    • Maarten Huygen