Ontmantelministers

De toptwee verkiezingskandidaten van de PvdA en de VVD kunnen niet bogen op een grote bestuurlijke staat van dienst. Ad Melkert wacht komende week een Kamerdebat over het misbruik van Europese subsidies, toen hij minister van Sociale Zaken was. Banenplannen, werksubsidies en WAO-misbruik gingen door toen er allang genoeg werk was en werkgevers smeekten om personeel. Hans Dijkstal, die vroolijke Fransch, wordt getipt als premier, maar als minister van Binnenlandse Zaken gold hij als afwachtend en lui. Hij suste alleen de partijverhoudingen en daarom kreeg hij de bijnaam ,,minister van Coalitiezaken''. Als fractieleider werd hij pas wakker.

De tweede plaatsen op de lijsten van de PvdA en de VVD komen toe aan de ontmantelministers, Netelenbos en Jorritsma. Waren die maar zo lui geweest als Dijkstal. Als staatssecretaris holde Netelenbos het voortgezet onderwijs verder uit, ging ze door met scholenfusies, basisvorming en drukte ze het studiehuis er door. Haar opvolger Karin Adelmund moet de mislukkingen ongedaan maken.

Als minister van Verkeer en Waterstaat maakt Netelenbos het door haar voorganger Jorritsma begonnen ontmantelingskarwei van het openbaar vervoer af. Minister Jorritsma, even getapt als Dijkstal, preekt als minister van Economische Zaken ontmanteling van de hele overheid.

    • Maarten Huygen