Onderwijs 2

In de krant van 20 oktober komt onderwijssocioloog Wim Meijnen met de volgende oplossing voor de problemen in het onderwijs:

,,Ze zouden het doel van de vernieuwing zo moeten formuleren dat dat alleen kan worden gehaald als de school de bijbehorende methode volgt. Idealiter zouden de eindexamens havo en vwo zo moeten worden ingericht, dat de leerlingen alleen slagen als ze volgens de studiehuismethode les hebben gehad.''

Welbeschouwd komt het advies van Meijnen er op neer, de in de Grondwet verankerde vrijheid van onderwijs door slim geformuleerde eindexameneisen af te schaffen. Het is niet te hopen dat de overheid ingaat op deze suggestie, want dat zou betekenen dat het middelbaar onderwijs in Nederland volledig `gesovjettiseerd' wordt. De eenvormigheid die daarvan het gevolg is, zal het pedagogische klimaat en dus ook de leerlingen niet ten goede komen.

    • Paul de Roo