Onderwijs 1

Met afgrijzen heb ik in het artikel `Onderwijs verandert marginaal' (NRC Handelsblad, 20 oktober), kennisgenomen van de negatieve waardering van onderwijssocioloog Wim Meijnen betreffende artikel 23 van de Grondwet en van de onmacht van de Nederlandse overheid m.b.t. de inhoud van de lessen. Als belastingplichtig burger betaal ik mee aan het onderwijs dat mijn kinderen ontvangen en ik vind het reëel dat de overheid een afweging moet maken tussen wat zíj voor kinderen het beste vindt en wat de individuele burger zijn kinderen graag via het onderwijs wil meegeven. De overheid moet zich niet kunnen gedragen alsof ze onfeilbaar is.

En het is zeker een groot geluk dat een overheid die het onderwijs gebruikt voor politieke doeleinden zoals voor het verminderen van de verschillen in macht, bezit, inkomen en kennis, niet zo maar zijn gang kan gaan.

    • Seger Weehuizen Venlo