Onderscheiding Máxima

Tijdens het recente bezoek van het Spaanse koningspaar aan Nederland werd de verloofde van kroonprins Willem-Alexander Máxima Zorreguieta begiftigd met het Grootkruis in de orde van Isabel la Católica. Zij was zeker niet de eerste Nederlander, die dit grootkruis kreeg.

Op 30 oktober 1826 werd de Nederlandse schout-bij-nacht C.J.Wolterbeek ook begiftigd met dit grootkruis. Wat was het geval?

Nederland had in 1826 een verdrag gesloten met Spanje om gezamenlijk op te treden tegen de zeeroverij van Algiers (het tractaat van Alcala d'Henares).In de praktijk kwam de uitvoering van dit verdrag vrijwel geheel ten laste van het Nederlandse zee-eskader, omdat de Spaanse marine in die tijd niet bij machte was om oorlogsschepen te leveren voor die taak.

Wolterbeek berichtte dit aan koning Willem I en adviseerde hem tevens om dit verdrag op te zeggen. De Nederlandse koning nam dit advies over en het verdrag werd opgezegd. De dey van Algiers kreeg dit ook te horen en beschouwde dit als een vriendelijke daad van Nederland. Sindsdien ontstond er een vruchtbare samenwerking tussen de dey van Algiers en de schout-bij-nacht. Op verzoek van de dey vervoerden schepen van het Nederlandse eskader Algerijnse consuls en ook geldzendingen naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee, aangezien Griekse zeerovers ten Oosten van Malta dit gebied juist voor Turken en Algerijnen onveilig maakten. De dey was Wolterbeek hiervoor zeer erkentelijk en bood hem wederdiensten aan.

Bij een ontmoeting tussen de Spaanse gouverneur van het eiland Minorca en Wolterbeek in Port Mahon vernam laatstgenoemde, dat na het buiten werking treden van het tractaat van Alcala d'Henares het Spaanse handelsverkeer langs de Spaanse kust vrijwel volledig stil was komen te liggen en dat een aantal Spaanse zeelieden door Algerijnse zeerovers gevangen was genomen.

Waarschijnlijk de heldenrol van Michiel de Ruyter in gedachten bij het bevrijden van een aantal Hongaarse predikanten van (Spaanse) galeien, besloot Wolterbeek hier wat aan te doen. Hij stuurde zijn adjudant, luitenant ter zee Clifford de Kock van Breugel, naar Algiers om de dey ,,met gepaste beleefdheid en fermiteit'' te herinneren aan zijn belofte tot wederdienst en vroeg namens Wolterbeek om de vrijheid van de Spanjaarden.

Om de schout-bij-nacht te plezieren liet de dey de nog negen gevangenzittende Spanjaarden vrij, met wie Clifford de Kock terug zeilde naar Port Mahon. Wolterbeek kon hiermee de Spaanse gouverneur geheel onverwachts verrassen. Uit dank hiervoor werd Wolterbeek door de Spaanse koning begiftigd met het Grootkruis in de orde van Isabel la Católica.

    • J.A.Ten Bokkel Huinink